امانت کتاب الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی: مرور نظام‌مند

نویسنده

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف مطالعه حاضر مروری نظام‌مند بر پژوهش‌های حوزه امانت کتاب الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی به‌منظور شناسایی وضعیت پژوهش‌ها در این زمینه، ‌شکاف پژوهشی موجود و وضعیت روش‌های پژوهشی آن‌هاست. در این راستا از روشی نظام‌مند برای مطالعه استفاده شد. برای انجام مطالعه با چند مرحله جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی در نهایت، 36 منبع پژوهشی، اعم از مقاله پژوهشی نشریات و کنفرانس‌ها، پایان‌نامه‌ها و گزارش‌های پژوهشی و فنی شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند. در مطالعه صورت‌گرفته مشخص شد که پژوهش‌ها در زمینه امانت الکترونیکی هنوز در دوران بلوغ خود قرار دارند و در آینده شاهد شکوفایی بیشتر این حوزه خواهیم بود. همچنین، مشخص شد که موضوع‌های امانت کتاب الکترونیکی، مدل‌های کسب‌وکار و وضعیت قوانین حوزه امانت الکترونیکی از جمله حوزه‌هایی هستند که نیاز به پژوهش‌های بیشتر دارند. علاوه بر این‌ها، مشخص شد که بیشتر پژوهش‌ها در این زمینه با رویکرد کمّی و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی انجام می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E-book lending in digital libraries: systematic review

نویسنده [English]

  • Mehdi Alipour-Hafezi
چکیده [English]

The purpose of this study is systematic review of e-book lending in digital libraries in order to identify the status of researches in e-book lending, exist research gaps, and their research methods. In this way, systematic review is used for study. Searching in databases in three steps finally showed 36 research resources to be studied. Findings demonstrate that researches on e-book lending are in progress and at the future this domain will be in the spotlight. Also findings showed that subjects such as e-book lending, business models and status of laws in e-book lending are the main fields that need more researches. Moreover study on research methods showed that most of the researches had done by quantitative approach and survey method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-lending
  • e-book
  • e-book lending
  • digital libraries
  • Systematic review