اپیدمیولوژی اطلاعات: مفهومی نوظهور در حیطه تعامل انسان و اطلاعات مبتنی بر دیدگاه آیزنباخ

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

10.35050/JIPM010.2017.031

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی زمینه ظهور اپیدمیولوژی اطلاعات، معرفی، چگونگی گسترش چارچوب‌های آن، و کاربست سنجه‌های این حوزه در حیطه سلامت عمومی می‌پردازد. اپیدمیولوژی اطلاعات توسط آیزنباخ به‌عنوان علم توزیع عوامل تعیین‌کننده اطلاعات در یک محیط الکترونیکی، به‌ویژه در اینترنت و در یک جمعیت مشخص، با هدف نهایی آگاه‌سازی افراد از سلامت عمومی و سیاست‌های مربوط به آن تعریف شده است. در این مطالعه مروری، به‌منظور تبیین و بررسی مفهوم اپیدمیولوژی اطلاعات و وجوه گوناگون آن از روش کتابخانه‌ای و بررسی متون استفاده شده است. در مطالعه حاضر پس از مقدمه، زمینه ظهور، تعریف اپیدمیولوژی اطلاعات، چارچوب‌های این علم و سنجه‌های آن مورد بررسی قرار گرفته و در آخر، رابطه چارچوب‌های اپیدمیولوژی اطلاعات با سلامت عمومی بیان می‌شود. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از مطالب مقاله حاضر، می‌توان چنین ادعا کرد که فناوری‌های نوظهور دیجیتال باعث تغییر پارادایم در انتخاب مسیرهایی می‌شود که به یافتن اطلاعات سلامت معتبر توسط افراد جامعه یاری می‌رساند. پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه اپیدمیولوژی اطلاعات باعث می‌شود که متخصصان حوزه طراحی پایگاه‌های اطلاعات سلامت بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده در این زمینه نسبت به توسعه و کاربردپذیری این پایگاه‌ها اقدام نمایند. همچنین، نتایج چنین پژوهش‌هایی حاکی از آن است که امکان کاربرد برخی سنجه‌های اپیدمیولوژی اطلاعات به‌عنوان نظام‌هایی هشداردهنده در مورد شیوع انواع بیماری‌های نوظهور وجود دارد. از این سنجه‌ها تحت عنوان «سنجه‌های اپیدمیولوژی اطلاعات» یاد شده که بازتاب اپیدمیولوژی اطلاعات مبتنی بر عرضه (بررسی آنچه که در سایت‌ها، وب‌سایت‌ها، وبلاگ‌ها و غیره به‌منظور نظارت موضوعی محتوای آن‌ها بر مبنای تغییرات در طول زمان منتشر شده است) و اپیدمیولوی اطلاعات مبتنی بر تقاضا (تحلیل پرس‌وجوهای موتور جست‌وجو به‌منظور بررسی رفتار اطلاع‌یابی افراد در اینترنت) هستند. همچنین، طبق نتایج به‌دست‌آمده، گردآوری اطلاعات مرتبط با اپیدمیولوژی اطلاعات و استفاده از سنجه‌های آن می‌تواند در تحقق اهداف سیاست‌گذاری این حیطه مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Infodemiology: a New Presence Concept in Human Information Interaction Based on Eysenbach’s View

نویسندگان [English]

  • Shohreh SeyyedHosseini
  • Asefeh Asemi
  • Ahmad Shabani
  • Mozafar CheshmehSohrabi
University of Isfahan
چکیده [English]

This research aims to study the presence contexts of infodemiology and the introduction and expansion of its framework. Based on Eysenbach’s View, infodemiology can be defined as the science of distribution and determinants of information in an electronic medium, specifically the Internet, or in a population, with the ultimate aim to inform public health and public policy. In this review article, library method has been used to define and describe the term “infodemiology” and its dimensions. In this study after an introduction investigating the present setting, and defining the concept of infodemiology, the framework of this science and its measurements has been studied and finally the relationship between infodemiology and public health has been described. According to the results, digital media technologies resulted in paradigm shift in choosing the ways in which people search their health information. The researches in this domain have been resulted in credible and significant measurements to track health information supply and demand. Also, infodemiological researches cause specialists design and develop health information databanks based on given measurements. The studies show that there is the possibility of applying some measurements as alarm systems for proliferating infection diseases or presence of new diseases. These measurements are called “infodemiology measurements” which reflect supply-based infodemiology and demand-based infodemiology. According to these, data collecting in this field and using its measurements could be useful in policy-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infodemiology
  • Information Supply
  • Information Demand
  • Public health
  • Data-based Information Dissemination