ارائه الگویی برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

10.35050/JIPM010.2017.003

چکیده

شبکه ملی اطلاعات‌ شبکه‌ای بومی و متشکل از مراکز داده ملی،‌ زیرساخت‌های ارتباطی و سرویس‌های نرم‌افزاری است که در سراسر ایران مستقر خواهد شد و خدمات دولت الکترونیکی و سرویس‌های رفاهی و اجتماعی را از طریق بستر فیبر نوری و با پهنای باند حداقل 12 مگابیت بر ثانیه به مردم ایران ارائه خواهد کرد. ترکیب شبکه ملی و «فاوا»،‌ کانال‌های بسیاری را برای اثرگذاری در‌بر‌ خواهد داشت و این اثرات می‌تواند به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم باشد. اثرات مستقیم از سرمایه‌گذاری در فناوری و گسترش زیرساخت خود مشتق می‌شوند و اثرات غیرمستقیم از مظاهر فعالیت‌های اقتصادی متأثر از شبکه ملی که حاصل رشد و رونق اقتصادی است. شبکه ملی اطلاعات همچنین امکان پیدایش مدل‌های کسب‌وکار جدید، فرایندهای نو، ‌ابداعات جدید،‌ کالاها و خدمات بهبودیافته و جدید را فراهم می‌نماید و نیز رقابت‌پذیری و انعطاف‌پذیری را در اقتصاد افزایش می‌دهد. بر اساس اهمیت این موضوع و همچنین به‌دلیل فقدان یک الگوی جامع در ادبیات برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات،‌ مقاله حاضر به‌دنبال الگویی برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است. روش انجام این تحقیق، مطالعه اسنادی و نیز مصاحبه با متخصصان شبکه ملی اطلاعات است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق گام‌های الگوی پیشنهادی برای تقویت اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات عبارت‌اند از: مطالعه امکان‌سنجی و تدوین استراتژی کسب‌وکار شبکه ملی اطلاعات،‌ اجرا (برنامه‌ریزی و کنترل طرح)،‌ و بررسی اثرات اقتصادی شبکه ملی اطلاعات و مطالعات سیاست‌گذاری اقتصادی آن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Strengthening the Economic Impacts of the National Information Network

نویسنده [English]

  • Leila Namdarian
چکیده [English]

National Information Network is a local network and includes national data centers, communications infrastructure and software services. It will be deployed throughout the country, and provide e-government services and welfare and social services by optical fiber and broadband at 12 Mbps for Iranian people. Combination of national network and ICT lead to many direct and indirect impacts. The direct impacts are results of investment in technology and infrastructure development and indirect impacts are results of the economic activities by the national network. The national network generate new business models, new process, new innovations, new products and services and provides improved flexibility and competitiveness. According to the important role of national network in economy, and also because of the lack of a comprehensive model for strengthening the economic impacts of the national information network, this study is seeking to develop a model for strengthening the impacts of national information network. To conduct this research, documentary study and interview with experts in the national information network have been used. Based on the results of this paper, proposed model consists of three main steps as: feasibility study and developing a business strategy, implementation (planning and control), and  evaluating the economic impacts of the national information network and policy-making for it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Information Network
  • feasibility study
  • Economic Impacts
  • National Information Network Ecosystem