رابطه بین شاخص‌های پایگاه استنادی علوم و ریسرچ‌گیت: مطالعه موردی مقاله‌‌های داغ و پُراستناد پژوهشگران ایرانی

نویسنده

دانشکده مدیریت؛دانشگاه تهران؛ تهران، ایران

10.35050/JIPM010.2017.007

چکیده

در این پژوهش «مقاله‌های برتر» پژوهشگران ایرانی شامل «مقاله‌های پُراستناد» و «مقاله‌های داغ» در «پایگاه استنادی علوم» بر اساس شاخص‌های استنادی این پایگاه و شاخص‌های آلتمتریکس «ریسرچ‌گیت» مورد مطالعه قرار گرفته است. نوع پژوهش کاربردی است و با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی و آلتمتریکس انجام شده است. داده‏‌ها از «پایگاه استنادی علوم» و «ریسرچ‌گیت» گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نسخه 16 نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که تعداد 245578 مقاله از پژوهشگران ایرانی تا ماه مه سال 2015، در «پایگاه استنادی علوم» نمایه شده است. از بین این مقاله‌ها، 909 مقاله به‌عنوان مقاله‌های داغ و پُراستناد معرفی شده‌اند. به این مجموعه مقاله، 77710 بار استناد شده‌ است. میزان پوشش مقاله‌های مورد بررسی در «ریسرچ‌گیت» 99/6 درصد بود. 99/5 درصد مقاله‌های به ‌اشتراک گذاشته‌شده در «ریسرچ‌گیت» حداقل یک‌بار مشاهده شده‌اند. نتایج، بیانگر آن است که ضریب همبستگی بین متغییر تعداد دفعه‌های استناد به مقاله‌ها در «پایگاه استنادی علوم» و تعداد دفعه‌های مشاهده، بارگیری و استناد به مقاله‌ها در شبکه اجتماعی «ریسرچ‌گیت» مثبت و معنادار است. نتایج همچنین، حاکی از پوشش عالی و تعداد بازدیدکنندگان قابل توجه از «ریسرچ‌گیت» است. افزایش دفعه‌های مشاهده مقاله‌ها در شبکه اجتماعی «ریسرچ‌گیت»، افزایش تعداد دفعه‌های استناد به مقاله‌ها را به ‌همراه داشت. نتایج، حاکی از تأثیر بالای «ریسرچ‌گیت» در افزایش مشاهده‌پذیری آثار علمی است. بنابراین، پژوهشگران می‌توانند از این شبکه به‌عنوان ابزار «خود-آرشیوی» و «جست‌وجوی اطلاعات» استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Web of Science and ResearchGate Indicators of Iranian Researchers’ Top Papers

نویسنده [English]

  • Zahra Batooli
چکیده [English]

The present study aimes to assess “Top Papers” of Iranian researchers and includes “Highly Cited Paper” and “Hot Papers” based on Citation Indicators of Web of Science and Altmetrics Indicators of Reseach Gate. This is an applied research and was conducted using Scientometric and Altmetrics indicators. The required data was collected from SCI and ResearchGate. SPSS version 16 was used to analyze the collected data. All articles by Iranian researchers indexed in SCI by the end of May 2015 (245578 articles) were chosen. From among these articles, 909 articles introduced as “Top Papers”. This collection of articles was cited 77710 times. Rate coverage of articles in ResearchGate was 99.6%. In addition, 99.5% of the articles indexed in ResearchGate were viewed at least once. The results showed that the correlation coefficient between variables of view, download and citation number of the articles in ResearchGate and citation number of the articles in SCI were positive and significant. The results showed also that network coverage and counts of view and downloads in ResearchGate were excellent. Increased number of views of articles in ResearchGate increased the number of citations of papers too. The results showed the significant effect of ResearchGate in increased visibility of scientific works. Therefore, scholars can use Scientific Social Networking Sites as a means of “self-archiving” and as a tool of “Finding information”. This Social Network can also be used as a criterion for scientific-research evaluation of academics and scholars in science policy-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation Indicators
  • Altmetrics Indicators
  • Web of Science
  • Researchgate
  • Scientometrics
  • Social Networking Sites