ترسیم چشم‌انداز پژوهش در علم‌سنجی و حوزه‌های سنجشی وابسته

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

علم‌سنجی از مباحث جذاب در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی به شمار می‌رود. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از تحلیل هم‌استنادی، تصویری کلان و جامع از وضعیت پژوهش‌های علم‌سنجی و حوزه‌های سنجشی وابسته ارائه نموده و مباحث اساسی در این حوزه پژوهشی را شناسایی کند.
داده‌های اولیه این پژوهش (که شامل مدارک علم‌سنجی و حوزه‌های سنجشی وابسته است) از «وب‌آوساینس» استخراج شده‌اند. پس از انجام تحلیل‌های مربوط به فراوانی هم‌استنادی مؤلفان، ماتریس همبستگی، و نمودار دندروگرام نتایج نشان داد که زوج‌های هم‌استنادی «گارفیلد-موئد»، «اگه-روسو»، و «اگه-هیرش» حائز بیشترین هم‌استنادی شده‌اند. علاوه بر این، استفاده از خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی منجر به شکل‌گیری مباحث اصلی در پژوهش‌های علم‌سنجی و حوزه‌های سنجشی وابسته گردید. از نکات جالب این پژوهش وجود پژوهشگری ایرانی به نام «کوشا»ست که در توسعه خوشه «وب‌سنجی» نقش به‌سزایی ایفا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tracing the Landscape of Research in Scientometrics and Related Metric Areas

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Khasseh
  • Faramarz Soheili
چکیده [English]

Among the prevalent topics in Knowledge and Information Science, the scientometrics studies are of special interest. Applying co-citation analysis, this study investigated the landscape of research in scientometrics and related metric areas and revealed the fundamental themes of it.
The initial data of this study (including scientometrics-related documents) have been extracted from the Web of Science. Following the analysis of author co-citation frequency, correlation matrix, and dendrogram, results indicated that the co-citation pairs of “Garfield-Moed”, “Egghe-Rousseau”, and “Egghe-Hirsch” received the highest frequency among other pairs. Moreover, using hierarchical clustering led to the tracing primary themes in scientometrics research. One of interesting findings in this research is a researcher named “Kousha” which has made a crucial rule in the development of webomtrics’ cluster.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • citation analysis
  • Co-citation Analysis