نگاشت علّی مدیریت محصول آماری با رویکرد کیفیت داده

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 پژوهشکده مرکز آمار ایران

چکیده

کیفیت داده یک ویژگی مهم و ضروری برای هر پایگاه داده‌ است. کیفیت داده از جمله مباحث مهمی است که اگر به آن توجه نشود، نمی​تواند نیاز سازمان را تأمین کند. اگر داده​ها از کیفیت پایینی برخوردار باشند مسلماً بر کیفیت تصمیمات و فرآیند سازمان نیز اثر خواهد گذاشت و چنان​چه داده​ها از کیفیت پایینی برخوردار باشند موجب حصول نتایج بد و نابسامانی سازمان خواهد شد. یکی از جنبه های مهم در مورد کیفیت داده، تضمین کیفیت  است. شاید داده‌های کافی جمع‌آوری شده باشند اما این‌که داده‌ها از دقت کافی برخوردار باشند و در عین حال به روز بوده تا سازمان‌ها ا ز جمله سازمان های ملی آماری، بتوانند برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از آن استفاده کنند مربوط به جنبه ی تضمین کیفیت داده‌ها است. هدف پژوهش حاضر آن است که ضمن بازشناسی مفهوم مدیریت کیفیت داده و ابعاد آن، به بعد مدیریت محصول آماری در مدیریت کیفیت داده بپردازد. به عبارت دیگر در این پژوهش ضمن شناسایی عناصر بعد مدیریت محصول آماری، به تبیین شدت اثر هریک از عناصر پرداخته شده است. روش تحقیق این پژوهش، دیمتل می‌باشد که از جمله روش‌های حوزه تحقیق در عملیات نرم می‌باشد. یافته‌ها حاکی از آن است که عناصر تضمین انسجام، تضمین درستی و جامعیت از شدت اثر بالایی برخوردار بوده و بر سایر عناصر بعد مدیریت محصول آماری از اثرگذاری بالایی برخوردار می‌باشد. لذا مدیران مراکز آماری جهت افزایش و ارتقاء سطح کیفیت داده‌ها عناصر مذکور را در اولویت برنامه‌ریزی خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal Mapping in Managing Statistical Outputs with Data Quality Approach

نویسندگان [English]

  • Masood ghafari 1
  • Adel azar 2
  • ashkan Shabbak 3
چکیده [English]

Attribute data quality is important object for each databases. If data quality doesn’t useful, Decisions of organizations will not effective. Quality assurance is the new problem in the quality management. This approach flow to data quality management. Maybe many data are collected but they aren’t have accuracy elemnt. The propose of this paper is recognition data quality concept and dimensions data quality. Managing statistical outputs is one the important dimensions data quality that has seven elements. In this research are explaining the impact them. The method of this paper is DEMATEl. It is one the approach soft operation research. The results of article are shown that assuring accuracy, assuring accuracy and completeness have effect intensity. They are important elements and managers should notice to them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data quality
  • Data Quality Management
  • Managing Statistical Outputs
  • Causal mapping
  • DEMATEL