بررسی تأثیرات رایانش ابری بر یادگیری الکترونیکی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه مهرالبرز

چکیده

در دنیای آموزش، آموزش الکترونیکی به‌عنوان مدل نوین ارائه خدمات آموزشی در حال فعالیت است. جهت استفاده بهینه از خدمات آموزشی آنلاین، در اختیار داشتن یک بستر فناوری مناسب بسیار حیاتی است. رایانش ابری فناوری نوینی است که با ارائه نرم‌افزار، زیرساخت، و پلتفرم به‌عنوان سرویس‌های اینترنتی به‌طوری چشمگیر مورد توجه دنیای فناوری اطلاعات قرار گرفته است. بنابراین، در این تحقیق سعی بر بررسی تأثیرات فناوری رایانش ابری بر یادگیری الکترونیکی به‌عنوان فناوری جانشین وب 2 شد. لذا، با استفاده از روش کمّی/ آزمایشی سعی شد تأثیرات رایانش ابری بر یادگیری الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد. اندازه‌گیری دو سرور مدیریت یادگیری الکترونیکی مبتنی بر وب 2 و مبتنی بر رایانش ابری توسط سرویس «بنچمارک آپاچی» انجام شد و داده‌های پژوهش به‌دست آمد و تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون‌های فرض به‌وسیله نرم‌افزار spss انجام پذیرفت. در بررسی چهار پارامتر کیفیت سرویس شامل زمان پاسخگویی، گذردهی، مقیاس‌پذیری و قابلیت دسترسی، و بررسی دسترسی به صفحه نخست «مودل»، دسترسی به فایل سیستمی لاگین و دسترسی به فایل درسی، عملکرد شاخص‌های کیفیت سرویس سرور مبتنی بر رایانش ابری نشان از برتری بر سرور مبتنی بر وب 2 داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Effectsof Cloud Computing on E-Learning

نویسندگان [English]

  • Saeed Rouhani 1
  • Paria Gholizadeh 2
1
2
چکیده [English]

In the world of training, online training is introduced as a modern model of training services. Cloud computing is a modern technology which is provided software, infrastructure and platform as internet. Also, online training is introduced as a modern model of training services on the web. In this research, the impact of cloud computing on e-learning on the case of Mehralborz online university has been studied.The final outcomes which are resulted from comparing two servers (Cloud configured and Traditional) in the field of response time, throughput, scalability and accessibility proved that cloud computing server is better than the Traditional web based server. So in this research, the impact of cloud computing on e-learning with quantative/ prohebationary method was recommended. Both servers with cloud computing and web based technology, with particular parameters by means of Apache benchmark service was measured. SPSS software was used to analyze data to represent the hypothesis testing. The final consequence which was resulted from comparing two servers throughout three different tests named as: evaluation of accessibility to the first page of moodle, accessibility to the login file system and accessibility to the academic file, by means of four parameters such as: response time, throughput, scalability and accessibility, showed that cloud computing server is better than the web based server.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cloud computing
  • Web 2.0
  • e-learning
  • LMS