بررسی نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز درباره مخزن دانش سازمانی این دانشگاه

نویسندگان

1 شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این پژوهش شناسایی وضعیت استفاده اعضای هیئت‌ علمی از مخزن دانش ‌پژوهشی «دانشگاه شهید چمران اهواز» به‌عنوان بخشی از مخزن دانش سازمانی این دانشگاه، شناسایی مشکلات این سامانه و ارائه راهکار برای ارتقای آن است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش پیمایشی و به‌صورت مطالعه موردی انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات درباره دیدگاه کارشناسان و اعضای هیئت ‌علمی «دانشگاه شهید چمران اهواز» به‌ترتیب از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. مصاحبه از همه کارشناسان دست‌اندرکار به عمل آمد و پرسشنامه بین جامعه نمونه که به ‌روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شد، توزیع گردید. یافته‌ها بیانگر آن بود که اعضای هیئت ‌علمی‌ نگرش‌ کم‌و‌بیش مثبتی نسبت به سامانه موجود و واگذاری آثار خود به آن دارند و وجود چنین سامانه‌ای را مفید و ضروری می‌دانند. علی‌رغم اذعان به وجود مشکلات، تقریباً همه اعضا از سامانه استفاده می‌کنند، ولی باید در نظر داشت که با افزایش آشنایی اعضا با سامانه، میزان مشارکت آنان نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین، نیاز به اطلاع‌رسانی پیرامون سامانه و برگزاری ‌کارگاه‌های آموزشی دوره‌ای و منظم و باکیفیت احساس می‌شود. توجه به مشکلات سامانه و راهکار‌های ارائه‌شده توسط کاربران برای بهبود وضعیت آن به ارتقا و پیشرفت مخزن دانش پژوهشی این دانشگاه کمک می‌کند. با بهبود هرچه بیشتر این سامانه می‌توان امیدوار بود که بخش مهمی از زیرساخت لازم برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در «دانشگاه شهید چمران اهواز» فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Features of the Shahid Chamran University Research Information Management System as a Research Knowledge Repository of the University with Criteria of an Optimum Knowledge Repository

نویسندگان [English]

  • Fatemeh bonari 1
  • Abdolhossein farajpahlou 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the status of Shahid Chamran University’s management knowledge repository as part of the university’s repository of organizational knowledge, identify problems and provide solutions to improve the system it is.
As a practical research, the study followed the survey method which was administered as a case study. To collect data about the views of experts and faculty members of Shahid Chamran University interviews and questionnaires were used. All relevant experts were interviewed and a questionnaire was distributed among sample society selected by stratified-random sampling method Findings showed that faculty members have more or less positive attitude towards the existing system and the assignment of their works in it and the existence of such a system is useful. Despite the problems, almost all members use the system but, we must bear in mind that as user acquaintance with system grows, their partnership will increase. So, the need to inform the public about the system and holding periodic and regular quality workshops is felt .Attention to system problems and solutions provided by users will improve the status and help its promotion and advancement of research knowledge repository of research knowledge repository of university.
By further improving this system we can hope an important part of the infrastructure necessary for the implementation of knowledge management at the Shahid Chamran University is provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Knowledge
  • Knowledge Management
  • Research Knowledge Repository
  • Research Information Management System
  • Shahid Chamran University