آیا سازماندهی دانش حرکتی پارادایمی دارد؟

نویسنده

سرپرست بخش فهرستنویسی؛ کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

چکیده

سازماندهی دانش نگرشی نوین در سازماندهی منابع است که رویکرد معنایی به این حوزه بخشیده است. این مقاله با هدف بررسی تغییرات صورت‌گرفته در بینش و معرفت‌شناسی حوزه سازماندهی طی دوره‌های زمانی به نگارش در‌آمده است تا مشخص شود که آیا حرکت و پیشرفت سازماندهی دانش مبتنی بر پارادایم‌‌‌های علمی است؟ این تغییرات با تأثیرپذیری از دیدگاه پارادایمی نسبت به سازماندهی اطلاعات و دانش مورد تحلیل قرار گرفته است.
این پژوهش به‌صورت مروری تاریخی انجام شده است. بررسی‌های انجام‌شده در متون مختلف با تکیه بر نظریه «توماس کوهن» صورت گرفته و از مطالعه و بررسی پژوهش‌های صورت‌گرفته توسط متخصصان حوزه سازماندهی برای دستیابی به روند شکل‌گیری سازماندهی اطلاعات و دانش استفاده شده است. تقسیم‌بندی‌های تاریخی بر اساس دیدگاه «اسمیراگلیا» در حوزه سازماندهی دانش است.
یافته‌ها حاکی از آن است که پیشرفت‌های فناوری اطلاعات در تأمین ابزارها و رویکردهای فلسفی به‌ لحاظ تأمین هستی‌شناختی سازماندهی دانش بر رویکرد سازماندهی منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بوده است.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سازماندهی دانش دارای حرکتی پارادایمی است. پارادایم‌های مبتنی بر رویکردهای فلسفی از جمله عمل‌گرایی و تجربه‌گرایی بر سازماندهی اطلاعات تأثیر به‌سزایی گذاشته است. این تغییرات در رویکردهای فلسفی به ‌همراه تغییرات در فناوری‌های مورد استفاده در سازماندهی اطلاعات، پارادایم‌هایی را در زمینه سازماندهی منابع به‌وجود آورده است. گرایش به سازماندهی دانش در قرن 21 از نتایج تغییر پارادایم در این زمینه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Does Knowledge Organization Have a Paradigmatic Movement?

نویسنده [English]

  • Maliheh Dorkhosh
چکیده [English]

This paper aims to review the changes over time in the field of organization of resources to determine if the movement and progress of knowledge organization are based on/ or influenced by scientific and philosophical paradigms. These changes have been analyzed from the paradigmatic perspective toward the organization of information and knowledge organization.
The method of this research is a historical overview. The review has been carried out in various texts based on Thomas Cohen’s theory.
Findings show that knowledge organization movement is based on developing philosophical approaches. Also advancements in information technology have been affected by forming ontological vision of knowledge organization.
Results show that knowledge organization has a paradigmatic movement. Paradigms based on philosophical approaches such as pragmatism and experientialism have greatly influenced the knowledge organization. These changes in philosophical approaches, along with the changes in the technologies used in organizing knowledge, have created paradigms in the organization of resources. The tendency to organize knowledge in the twenty-first century is the result of changing the paradigm in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge organization
  • paradigm
  • Organization of Information
  • Thomas Kohn