ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی‌های مدیر ارشد دانش با روش فراترکیب

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی­‌های مدیران ارشد دانش در سازمان­‌ها پرداخته است. به این ­منظور، روش تحقیق فراترکیب مورد استفاده قرار گرفت. از 161 منبع یافت شده، طی مراحل فراترکیب، 15 مقاله با معیارهای مورد پذیرش منطبق بود. در نتیجه ترکیب یافته­‌ها، 60 کد و پنج مفهوم اصلی (تخصص در مدیریت دانش، تسلط بر دانش کسب­‌وکار سازمان، مهارت­‌های میان­‌شخصی، مهارت­‌های مدیریتی و ویژگی­‌های شخصی) شناسایی شدند. همچنین مفهوم اصلی تخصص در مدیریت دانش شامل شش زیرمفهوم استراتژی­‌ها، فرایندها، فناوری­‌ها، ساز و کارها، پژوهش­‌ها و پروژه­‌های مدیریت دانش بود که مدیر ارشد دانش بایستی در آن‌ها تخصص داشته باشد. در نهایت دو مقوله در سطح شایستگی­‌های فنی و اجتماعی شناسایی گردید که مفاهیم تخصص در مدیریت دانش، تسلط بر کسب و کار سازمان به عنوان شایستگی­­‌های فنی و نیز مفاهیم مهارت­‌های میان­‌شخصی، ویژگی­‌های شخصی و مهارت­‌های مدیریتی در مقوله شایستگی­‌های اجتماعی طبقه­‌بندی گردید. بنابراین می­‌توان نتیجه گرفت مدیر ارشد دانش بایستی دارای مهارت­‌های فنی-اجتماعی[1] باشد. در مرحله بعد با استفاده از روش تجزیه و تحلیل آنتروپی شانون، میزان پشتیبانی مطالعات گذشته از کدها و مفاهیم بررسی شد. در میان کدها، شناخت برنامه­‌های کاربردی و فناوری­‌های مدیریت دانشی و در میان مفاهیم، مهارت­­‌های مدیریتی دارای بیشترین ضریب اهمیت بودند. سازمان­‌ها می‌­توانند از نتیجه این پژوهش برای انتخاب مدیران ارشد دانش بهره ببرند. مقاله­‌ای که شایستگی­‌های مدیران ارشد دانش را با روش فراترکیب و به­‌طور جامع طبقه­‌بندی نماید، مشاهده نشد و از این رو، مقاله در روش­‌شناسی و نتایج دارای نوآوری است.

 


[1] Socio-technical

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Framework for Explaining the Competencies of Chief Knowledge Officer through Meta-Synthesis Method

نویسندگان [English]

  • Narges Farzaneh Kondori
  • Mehdi Shami Zanjani
  • Amir Manian
  • Alireza Hasan‌Zadeh
چکیده [English]

This paper provides a framework to clarify the competencies of the Chief Knowledge Officer in organizations. For this purpose, meta-synthesis methodology was adopted. From 161 sources founded in meta-synthesis process, 15 articles were consistent with accepted standards. As a result of combining the findings, 60 codes and five main concepts (specialization in knowledge management, mastery of business knowledge, interpersonal skills, managerial skills and personal characteristics) and two themes (technical and social) were identified. Shannon Entropy Analysis showed that managerial competencies and awareness about technologies of knowledge management are the most important factors. Organizations can benefit from the results of this study to recruit a chief knowledge officer. No article was found by the researchers having research integrity and methodology. Therefore, this paper has innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competency
  • Meta-synthesize
  • Chief knowledge Officer
  • Knowledge Management