تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشورهای عضو گروه D8

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، واحد تبریز؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ تبریز، ایران

2 گروه توسعه اقتصادی و برنامهریزی؛ دانشکده اقتصاد و مدیریت؛ دانشگاه تبریز؛ تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی کشوهای عضو گروه D8 است. روش به‌کاررفته در پژوهش از نوع علّی-تحلیلی بوده و هدف آن کاربردی است. همچنین، آمار و اطلاعات مربوط به متغیرهای به‌کاررفته از لوح فشرده WDI2015 استخراج شده ‌است. در این پژوهش از نرم‌افزار ‌Eviews به‌عنوان ابزار اقتصادسنجی استفاده شده، روش اقتصادسنجی به‌کاررفته «پنل‌دیتا»، دامنه زمانی پژوهش سال‌های 2008 تا 2014، و قلمرو مکانی آن کشورهای عضو گروه D8 (شامل کشورهای ایران، اندونزی، بنگلادش، ترکیه، پاکستان، مالزی، مصر، و نیجریه) است. طبق یافته‌های پژوهش، اثرگذاری ضرایب متغیرها منطبق با مبانی نظری بوده و از نظر آماری نیز معنا‌دار است. فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی این کشورها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Information and Communication Technologies on Economic Growth in Member Countries Department of D8

نویسندگان [English]

  • Roya Aleemran 1
  • Seyed Ali Aleemran 2
1
2
چکیده [English]

The objective of this research was to study the effect of information and communication technologies(ICT) on economic growth in member states of the D8. This research method was an analysis-causal and aimed at the application and fact and information about the variables used in this study was extracted from WDI2015. Also, Econometric tools used in research was Eviews Software and the econometric method is panel data and time domain is 2008 to 2014 and spatial domain including Iran, Indonesia, Bangladesh, Turkey, Pakistan, Malaysia, Egypt and Nigeria. The results of this research indicated that the coefficient for each of the variables in the model were consistent with the theoretical bases and statistically significant and information and communication technologies has a significant positive impact on economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • economic growth
  • Department of D8
  • Panel Data Method