تحلیل پتنت با استفاده از داده‌کاوی برای شناسایی و تعیین ارتباطات میان فناوری‌ها

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون مازندران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری؛ دانشگاه علامه

چکیده

تجزیه ‌و ‌تحلیل ارتباطات میان فناوری‌ها می‌تواند بینشی برای اتخاذ استراتژی‌های فناورانه و به حداکثر‌رساندن سود فراهم کند. پتنت‌ها، بخشی جدایی‌ناپذیر از حقوق مالکیت فکری هستند و اطلاعات قابل توجهی درباره فناوری‌های توسعه‌‌یافته را در‌‌بر‌‌می‌گیرند. با توجه به حجم فزاینده پتنت‌ها، روش داده‌کاوی برای تحلیل پتنت پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی، از قوانین وابستگی وزن‌دار برای تحلیل پتنت استفاده می‌شود و اهمیت نابرابر پتنت‌ها و سطوح فناوری از نظر اهمیت تجاری و تأثیر فناورانه در نظر گرفته شده است. هدف این پژوهش، یافتن روشی پایدار برای شناسایی ارتباطات میان فناوری‌ها بر اساس تحلیل پتنت است، که وابسته به دانش ذهنی متخصصان یک حوزه خاص فناوری نباشد. برای دستیابی به این هدف یک فرایند چهار مرحله‌ای شامل جمع‌آوری داده، تشکیل پایگاه داده ساخت‌یافته، اجرای داده‌کاوی و شناسایی/ تعیین میزان ارتباطات میان فناوری‌ها و ترسیم گرافیکی آن ارائه شده است. فرایند پیشنهادی با یک مطالعه موردی اجرا و ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Patent Analysis by Data Mining for Identifying and Determining Relationships among Technologies

نویسندگان [English]

  • Leila MahmudJanlu 1
  • Babak Shirazi 1
  • Iraj Mahdavi 1
  • Javad Soltanzadeh 2
چکیده [English]

Analyzing technologies relationships can provide insight into technological strategies and maximizing the profits. Patents are integral parts of intellectual property rights and include significant information about developed technologies. Due to the increasing amount of patents, data mining method is proposed for patent analysis. Thus, weighted association rules have been used for patent analysis; meanwhile unequal importance of patents and levels of technology have been considered in terms of technological impact and commercial importance. The aim of this study is to find a sustainable method for extracting technologies relationships based on patent analysis being independent of subjective knowledge of experts in a particular field of technology. To achieve this goal, a four-step process including data collection, structured database creation, data mining implementation, and technologies relationship identification/determination and their graphical representation are proposed. The proposed process has been implemented and evaluated within a case study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patent Analysis
  • Data Mining
  • Weighted Association Rules
  • Technology Clusters
  • IPC Code
  • Related Technologies