طراحی و ساخت پایگاه وب منابع اطلاعات شاخص‌های پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری

نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

چکیده

تاکنون درباره ارزیابی جایگاه علمی،‌ فناورانه، و نوآورانه کشور شاخص‌های بسیاری در اسناد گوناگون ارائه شده است. در گزارش‌های سازمان‌های جهانی نیز شاخص های بسیاری برای این ارزیابی آمده است. فراوانی و پراکندگی این شاخص‌ها در اسناد و گزارش‌های ملی و جهانی، دسترسی به آنها و گزینش‌ و کاربردشان را برای سیاست‌گذاران و پژوهشگران دشوار ساخته است.‌ بنابراین دسترسی به این شاخص‌ها از یک درگاه واحد با توان سازمان‌دهی و جست‌وجوی برخط در میان آن‌ها می‌تواند کار کاربران را آسان سازد. لذا هدف تحقیق حاضر طراحی سامانه‌ای برای منابع اطلاعات شاخص‌های پایش و ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری است. این سامانه‌ برای ارائه تصویری از سازمان‌های ملی و جهانی که در این زمینه کار می‌کنند، شاخص‌های ارزیابی و طبقه‌بندی موضوعی آنها، و معرفی منابع کلیدی اطلاعات در این زمینه‌ به پژوهشگران و سیاست‌گذاران راه‌اندازی شده است. این سامانه، منابع اطلاعات داخلی شاخص‌ها را مانند کتاب، مقاله،‌ پایان‌نامه، رساله، گزارش دولتی، سند ملی، و طرح های پژوهشی معرفی می‌کند. پایگاه  داده این سامانه،‌ جست‌وجوی ساده و پیشرفته را به دو زبان فارسی و انگلیسی در میان شاخص‌های علم، فناوری، و نوآوری با کاربرد واژه‌های معادل و بازنمایی و پیوند به منابع جهانی و ملی فراهم می‌آورد. کاربران نیز می‌توانند با پیشنهاد شاخص‌ها یا منابع اطلاعات به بلوغ و روزآمدی «شاخص» کمک کنند. «شاخص» با افزایش مشاهده‌پذیری و دسترس‌پذیری شاخص‌ها، سازمان‌ها، و منابع اطلاعات پایش و ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری می‌تواند درگاهی ارزشمند برای سیاست‌گذاران و پژوهشگران این حوزه و تعامل آنها با یک‌دیگر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and developing a website for information recourses related to indicators for monitoring and evaluation of science, technology and innovation) STI)

نویسندگان [English]

  • Leila Namdarian
  • Sirous Alidousti
چکیده [English]

So far, many indicators for evaluation of science, technology and innovation have been presented in various documents in Iran. Also, many indicators have been mentioned in the reports of international organizations. Selection and use of the indicators is difficult for policy makers and researchers because of the abundance and distribution of them in various domestic and international documents and reports. Therefore, access to these indicators through a single website with the ability to organize and online search can facilitate the users’ activities. Therfore, a website has been designed and developed for information resourses related to indicators for monitoring and evaluation of science, technology and innovation. The research method is mixed with the study of documents and system design. In the first step of this research, the data related to indicators, information resources and organization were gathered using the study of national and international documents. Then, in the second step, a website was designed and developed. This website provides an image of national and international organizations working in this field, and categorizes the evaluation indicators for researchers and policy makers. It introduces the key information resources related to indicators such as book, article, thesis, government report, national document, research project. The database of the website has simple and advanced search capabilities in both Persian and English among the indicators, uses the equivalent terms and provides links to global and national resources. Users can help to update and mature the database with offering new indicators and information resources. This website is valuable for policy makers and researchers because it makes the indicators, organizations, and information resources related to monitoring and evaluation of science, technology and innovation more visible and accessible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • technology
  • and Innovation Indicators
  • Monitoring and evaluation
  • Information Resources of the Indicators
  • Organizations dealing with Monitoring and Evaluation
  • website