مطالعه علم‌سنجیِ مقاله‌های سلب اعتبارشده ایرانی

نویسندگان

گروه علم‌ سنجی؛ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است که مقاله‌های سلب اعتبارشده ایرانی در پایگاه «وب‌آوساینس» را از ابتدا تا 2017، از ابعاد مختلف ساختاری و محتوایی بررسی کند و مصادیقی را که به سلب اعتبار مقاله‌ها انجامیده یا در آن اثرگذار بوده، شناسایی نموده و در نهایت، ارتباط بین میزان سلب ‏اعتبار و انتشار مقاله‌ها را بررسی کند. جامعه نهایی پژوهش، 103 مقاله به‌صورت تمام‏‌شماری از 320872 مقاله منتشرشده با نام انتخاب و به ‌روش علم‌‏سنجی و با رویکرد تحلیل محتوا بررسی شده‌‏اند. یافته‌های پژوهش نشان می‏‌دهد که میزان سلب اعتبار مقاله‌های ایرانی از سال 2008 تاکنون بیشتر شده است، ولی ارتباط معنا‏داری بین میزان انتشار مقاله‌های ایرانی در این پایگاه و میزان سلب ‏اعتبار وجود ندارد. میزان دریافت استناد و همکاری بین‌المللی در این مقاله‌ها بسیار پایین است. بیشتر مقاله‌ها توسط سه نویسنده و بیشتر نگاشته شده‏ و مقاله‌های حوزه‌‏های مختلف به سلب اعتبار دچار شده‏اند که اغلب از حوزه علوم پایه، مهندسی و پزشکی بودند. همچنین، بیشترین نوعِ بداخلاقی علمی به‌صورت سرقت ادبی بوده است. نتیجه این‌که تعداد مقاله‏‌های سلب ‌اعتبارشده ایرانی در پایگاه «وب‌آوساینس» رو به افزایش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Scientometrics Study of Iranian Retracted Papers

نویسندگان [English]

  • Shima Moradi
  • Elmira Janavi
چکیده [English]

This is to study Iranian retracted papers indexed in Web of Science (WOS) in various structural and content-wise aspects from the beginning to 2017, to identify cases that have ended up to retraction, and finally, to investigate the relationship between retraction and publication of these articles. The final research population is 103 papers out of 320872 using scientometrics method with content analysis approach. The result shows that the retraction rate has increased from the year 2008, but there is no significant correlation between this rate and publication rate. The citation rate and international scholarly communication in these articles is very low. Most of the papers have been written by three and more authors and different areas of science have been retracted while pure sciences, engineering and medicine were the most. The highest type of scientific misconducting was plagiarism. In short, there is a significant growth in retraction rate of Iranian papers in WOS.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Misconducting
  • Scientific Misbehavior
  • Retracted Articles
  • Retraction