آموزش از طریق ابزارهای الکترونیکی همراه تحت سامانه پردازش ابری

نویسندگان

1 مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اشراق

2 گروه کامپیوتر مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین؛

چکیده

امروزه، ابزارهای الکترونیکی سیار دست‌آوردهای نوینی را برای آموزش به‌ همراه آورده است. با گسترش ابزارهای سیار، محدودیت مکانی آموزش نیز از میان برداشته شده و فرد را قادر می‌سازد که در هر مکان و هر زمانی بتواند از این نوع آموزش بهره‌مند شود. در این پژوهش ابتدا چالش‌های موجود در زمینه آموزش سیار مورد بررسی قرار گرفته و سپس، با استفاده از سامانه پردازش ابری راهکاری جهت بهبود چالش‌ها در سیستم‌های آموزش الکترونیکی ابزارهای سیار پیشنهاد شده است. هدف از این پژوهش پیاده‌سازی یک سیستم آموزش سیار در محیط رایانش ابری در محیط Windows Azure‌ برای آموزش است؛ به‌طوری که سرعت و کارایی قابل قبول و به‌صورت دسترسی از طریق ابر در سیستم عامل اندروید قابل اجرا باشد و نسبت به سایر سیستم‌های مشابه مشکلات کمتری داشته باشد. راهکار پیشنهادی از نظر امکان‌سنجی، قابلیت همکاری، و سازگاری مورد ارزیابی و امکان‌سنجی قرار گرفته و نتایج نشان می‌دهد که قابلیت همکاری و سازگاری در روش پیشنهادی بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Training through Mobile Devices based on Cloud Computing

نویسندگان [English]

  • Hajar javanmard 1
  • Mohsen Mohammadi 2
  • Farhang Padidaran Moghadam 1
1
2
چکیده [English]

: Nowadays, mobile electronic devices bring new achievements to education. By expanding mobile devices, it also eliminates spatial constraint training and enables the person to benefit this type of training at any place and at any time. In this study, first, the challenges of mobile education are examined. Then, using the cloud processing system, a solution is proposed to improve the challenges of mobile e-learning systems. The purpose of this study is to implement a mobile education system in the cloud computing environment in the Windows Azure environment for training, so that speed and performance are acceptable and accessible through the Android operating system, and have fewer problems than other similar systems. The proposed solution has been evaluated for feasibility, interoperability and compatibility, and the results indicate that interoperability and compatibility in the proposed method have been improved.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Education
  • e-learning
  • distance learning
  • Windows Azure Cloud Processing System