چارچوب مفهومی موضوع‌های راهبردی فناوری اطلاعات (تحلیل اسناد راهبردی ملی و جهانی)

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

2 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)

چکیده

رسیدن به پیشرفت‌های قابل توجه در زمینه فناوری‌ها، از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، یکی از موضوع‌هایی است که همواره در اسناد راهبردی، به‌ویژه در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی به آن تأکید شده است. دسته‌بندی جامع موضوع‌های راهبردی فناوری اطلاعات در سطح بین‌المللی و ملی روشی است که می‌تواند بینشی‌ مناسب برای تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران فراهم آورد. این نوع بازنمایی اطلاعات، از یک‌سو موجب توصیف و درک بهتر این حوزه خواهد شد و از سوی دیگر، تصویر کلی موضوع مورد مطالعه را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهد.
هدف این پژوهش دستیابی به چارچوب مفهومی موضوع‌های راهبردی است که با استناد به مستندات راهبردیِ منتشرشده از سوی کشورها انجام شده است. بدین‌منظور، 114 سند راهبردی فناوری اطلاعات با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و با رویکرد استقرایی سازماندهی و تحلیل شده است. یافته‌های این پژوهش بیش از 900 موضوع راهبردی فناوری اطلاعات را در بر می‌گیرد که در 16 دسته اصلی تجارت الکترونیکی؛ سازمان الکترونیکی؛ دولت الکترونیکی؛ سلامت الکترونیکی؛ یادگیری الکترونیکی؛ سایر نواحی کاربردی؛ فضای سایبری؛ اطلاعات و محتوای دیجیتال؛ منابع انسانی؛ صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ جامعه اطلاعاتی و دانشی؛ زیرساخت؛ قوانین، مقررات، و خط‌مشی‌ها؛ اصلاحات فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ تحقیق و توسعه؛ و ارتباطات از راه دور قرار دارند. این مقاله به یک نگاه جامع و همه‌جانبه در زمینه راهبردهای فناوری اطلاعات منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Framework of Information Technology Strategic Issues: National and Global Strategic Documents Analysis

نویسندگان [English]

  • Mansoor Sheydaee 1
  • Sirous Alidousti 2
  • Morteza Nabi-Meybodi 2
1
2
چکیده [English]

Achieving significant advances in the field of technologies, like information and communication technology, is one of the issues that has been emphasized on in strategic documents, especially the documents of the vision of the Islamic Republic of Iran in 1404. Comprehensive categorizing of the strategic issues of information technology in the national and international scale is a procedure that can provide decision-makers and policy-makers a suitable view. On the one hand, this kind of information representation causes a better definition and understanding in this area, and on the other hand, gives the policy-makers a general picture on the subject being studied.
The purpose of this research is to achieve conceptual framework of the strategic issues according to strategic documentation published by countries. For this, 11‌4 strategic documents of information technology have been organized and analyzed by employing analyzing qualitative content method and inductive approach. The findings of this research encompasses more than 900 IT strategic issues that are in 16 main categories: e-commerce, e-organization, e-government, e-health, e-learning, other practical areas, cyberspace, information and digital content, human resources, ICT industry, information and knowledge society, infrastructure, laws, rules, procedures, information and communication technology reform, research and development and telecommunications. This article results in a comprehensive and overall look in the field of IT strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Technology
  • Strategic Documents
  • IT strategy
  • IT Strategic Issues
  • Qualitative content analysis