ارزیابی کیفیت وب‌سایت روزنامه‌های سراسری ایران از نظر شاخص‌های بهینه‌سازی موتورهای کاوش(سئو)

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز؛

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز؛

چکیده

هدف کلی این پژوهش تعیین وضعیت وب‌سایت روزنامه‌های سراسری ایران بر اساس شاخص‌های بهینه‌سازی موتورهای کاوش (سئو) است. این پژوهش از نوع کاربردی و به ‌روش تحلیل محتوای رایانه‌ای بر روی 110 وب‌سایت روزنامه سراسری ایران از طریق وب‌سایت تحلیل‌کننده «سئو» (سئو چک‌آپ) به‌ لحاظ رعایت شاخص‌های عمومی، سرعت بارگذاری و امنیت «سئو» و نیز مجموع سه شاخص انجام شد. یافته‌ها نشان داد که میانگین نمره کل «سئو» وب‌سایت‌های روزنامه‌های سراسری ایران (54/08) با نمره مطلوب برای سئو وب‌سایت (75 درصد) فاصله‌ای معنا‌دار دارد. تنها 5 روزنامه «پیروزی»، «فرصت»، «جام جم»، «امین» و «پیام ما» نمره بالاتر از 75 کسب کردند. همچنین، نتایج بررسی شاخص‌های عمومی، سرعت بارگذاری و امنیت «سئو» وب‌سایت روزنامه‌های سراسری ایران نشان داد که میانگین نمرات دسته شاخص‌های فوق با هم به‌صورتی معنا‌دار متفاوت بوده و شاخص‌های عمومی «سئو»، نسبت به شاخص‌های سرعت بارگذاری و امنیت از اهمیت بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Iran's national newspapers website quality from search engines optimization (SEO) perspective

نویسندگان [English]

  • Adeleh Asadi 1
  • Javad Abbaspour 2
چکیده [English]

The purpose of this research is to determine the status of Iran’s national newspaper websites based on the search engine optimization measures. This is an applied research and has been done by computer content analysis method. 110 Web sites of Iran’s national newspapers was reviewed through the SEO analytics web site (SEO) in terms of general SEO, website speed, website security and total three measure. The findings of this study showed that the SEO average total score of Iran’s national newspapers websites (54.08) had a significant difference from the optimal SEO score for Web site (75%). Only five newspapers named Pirozi, Forsat, JameJam, Amin and PayameMa had a score above 75. Fifty seven websites scored between 51 and 75, and 48 websites scored between 0 and 50. Also, the results showed that there is a significant difference between 3 category of Seo measures (SEO general measures, loading speed and SEO security) of Iran’s national newspapers website. The mean scores of the above-mentioned categories were significantly different and the general SEO measures are more important than speed loading and security measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • search engines Optimization
  • SEO
  • Iran's national newspapers website
  • website evaluation measures
  • ranking of search engines results