طراحی مدل کیفیت فراداده: موردکاوی سامانه ثبت پایان‌نامه/ رساله در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

چکیده

پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که داده به‌عنوان یکی از ارزشمندترین منابع هر سازمان شناخته می‌شود. از سوی دیگر، امروزه داده‌های علم و فناوری در رشد و توسعه هر کشور به پایه و عنصری کلیدی تبدیل شده است. سامانه «گنج» نقشی کلیدی در اشاعه علم و فناوری در کشور و ارائه خدمات به پژوهشگران در راستای انجام پژوهش‌های اثربخش و کارا بر عهده دارد. بر این اساس، کیفیت عملکرد این سامانه یکی از عوامل تأثیرگذار در این مأموریت محسوب می‌گردد. از سوی دیگر، بخش عمده مشکلات کیفی مشاهده‌شده در حوزه اشاعه اطلاعات از سوی این سامانه، به‌صورت ریشه‌ای به خروجی سامانه دیگری با عنوان سامانه «ثبت» برمی‌گردد که در مرحله آغازین کلان‌فرایند ثبت، سازماندهی و اشاعه اطلاعات قرار دارد. تعیین وضعیت (یا سطح کیفیت) مطلوب در هر فیلد از فراداده از جنبه‌های کیفی مختلف مانند دقت، صحت، نامتناقض‌بودن، کامل‌بودن و ... یکی از حیاتی‌ترین اقدامات در حوزه کیفیت سامانه «ثبت» به حساب می‌آید. در پژوهش حاضر پس از بررسی مدل‌های استاندارد مدیریت کیفیت داده، چارچوبی جامع به‌منظور تعیین ابعاد کیفیت سامانه «ثبت» ایجاد شد. مدل مدیریت کیفیت جامع داده (TDQM) به‌عنوان یکی از پرکاربردترین مدل‌های کیفیت داده به‌منظور ارزیابی اجزای سامانه از چهار بعد اصلی ذاتی، دسترس‌پذیری، زمینه‌ای، و نمایشگری انتخاب شد. سپس، در قالب طرح کیفیت سامانه «ثبت»، عوامل کلیدی در کنترل کیفیت سامانه «ثبت» تعیین خواهد شد. طرح کیفیت داده ارائه‌شده پس از اعتبارسنجی توسط کارگروه خبرگان به‌عنوان مرجع تعیین عدم انطباق‌های آتی داده‌ها قرار گرفت. در انتهای پژوهش حاضر، اقدامات کاربردی به‌منظور ارتقای کیفیت این سامانه نیز ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Metadata Quality Model: Case Study of Registration System of Iranian Research Institute for Information Science and Technology

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Ershadi
  • Ammar Jalalimanesh
  • Jalal Nasiri
چکیده [English]

Recent research suggests that data is known as one of the most valuable resources of any organization. On the other hand, today science and technology data have become key to the growth and development of each country. Treasure system plays a key role in advancing science and technology in the country and providing researchers with the services of effective and efficient research. Accordingly, the performance of this system is one of the factors influencing this mission. On the other hand, the major part of the observed quality problems in the area of ​​information dissemination by the system is rooted radically in the output of another system called the registration system, which is at the very beginning of the process of recording, organizing and disseminating information. Determining the desirable status (or level of quality) in each field of the metadata from a variety of quality aspects such as accuracy, accuracy, inconsistency, completeness, etc. is one of the most vital steps in the field of quality of the registration system. In this study, after reviewing the standard data quality management models, a comprehensive framework was developed to determine the quality dimensions of the registration system. The TDQM model was selected as one of the most widely used data quality models to evaluate the components of the system from its main four-dimensional core, accessibility, terrain and display. Then, in the form of a Quality Management System, key factors will be determined in the quality control system of the registration system. The data quality plan presented after the validation by the team of experts as the reference point for determining the non-conformities of the data. At the end of the present study, practical steps were taken to improve the quality of this system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metadata
  • quality control
  • quality design
  • research information systems
  • thesis / dissertation registration system