استخراج آنتولوژی هویت دیجیتال مبتنی بر تحلیل حوزه

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

هویت دیجیتال به یک پارادایم مهم در رشته‌های متنوعی از جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و مطالعات اجتماعی گرفته تا علم اطلاعات و مهندسی نرم‌افزار تبدیل شده است. هویت دیجیتال به‌عنوان یک حوزه پژوهشی میان‌رشته‌ای دارای تعدد مفاهیم و اصطلاحات است. این است که آنتولوژی می‌تواند ادبیات و پایه شناختی مشترکی را برای محققان و متخصصان فعال در این حوزه که نیاز به اشتراک‌گذاری اطلاعات دارند، تعریف نماید.
در این پژوهش سعی شده است هویت دیجیتال با به‌کارگیری روش کیفی «تحلیل حوزه» مورد بررسی قرار گیرد و جامعه‌ای بالغ بر 228 منبع اطلاعاتی مشتمل بر ‌برون‌دادهای علمی اعم از‌ مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها و گزارش‌ها شناسایی شده از پایگاه «گوگل اسکولار»، دایره‌المعارف‌های برخط، سخنرانی‌‌ها و فیلم‌های آموزشی و سایر منابع آنلاین که قابل دسترسی و مبتنی بر جست‌وجوی کلیدواژه‌ای این حوزه بر روی «گوگل» هستند، شناسایی گردید. بر روی این منابع، شناسایی و استخراج ابعاد و استخراج آنتولوژی مرتبط با هویت دیجیتال صورت گرفت. سپس، آنتولوژی شناسایی‌شده مبتنی بر زبان آنتولوژی «اُدبلیواِل» با به‌کارگیری نرم‌افزارهای OWLGrEd و webvowl ترسیم و ارائه گردید. در نهایت، نظرات افراد صاحب‌نظر مورد بررسی و بازبینی آنتولوژیک قرار گرفت.
با بررسی صورت‌گرفته، کلیدواژه‌ها و تعاریف مختلف این حوزه شناسایی گردید و نمایش آنتولوژی هویت دیجیتال ارائه شد و ویژگی‌های هویت دیجیتال در ده جنبه مختلف شامل پارادایم‌ها، محتوای شکل‌دهنده، تولیدکننده‌ها، داده، بازنمایی هویت، کنترل، دوام، آگاهی هویت اصلی، سطوح میزان خطر، و چالش‌های هویت دیجیتال ارائه شد و بر اساس شناسایی روابط بین کلیدواژه‌ها، آنتولوژی هویت دیجیتال ارائه و در نهایت، براساس آنتولوژی استخراج‌شده از حوزه، تعریفی جدید از هویت دیجیتال ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ontology Extraction of Digital Identity based on Domain Analysis

نویسندگان [English]

  • Javad Taghizadeh Naeeni 1
  • Fatima Fahimnia 2
  • Nader Naghshineh 2
چکیده [English]

Digital identity has become a significant paradigm in variety of fields such as, sociology, psychology, social studies, information science and software engineering. Digital identity, as an interdisciplinary research field has a plurality of concepts and terms. Therefore, Ontology is able to define a common cognitive literature and basis for active researchers and specialists in this field who need to share information.
In this research a great effort was used to study digital identity using the qualitative method of “domain analysis” and to use a population of more than 228 information sources of scientific outcomes such as, articles, theses, identified books and reports from Google Scholar database, online encyclopedias, lectures and training videos, and other keyword-based online sources which can be accessed by keywords of this field on Google. Identification, aspect extraction and digital identity-related ontology were also conducted and the identified OWL language-based ontology was represented using OWLGrEd and webovowl software and then experts’ views were studied and reviewed ontologically.
Different definitions and keywords of this field were identified by the conducted survey and the ontology of digital identity was provided. Features of digital identity was provided from 10 different aspects such as paradigms, constituent content, producers, data, identity representation, control, durability, life cycle, awareness and risk-challenge levels, and finally a new definition of digital identity was explained based on the extracted ontology from the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Identity
  • Domain Analysis
  • ontology