طراحی مدل مفهومی پیاده سازی معنابخشی به خدمات ارائه شده در سامانه گنج پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

نویسنده

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

چکیده

کاربران نقشی کلید در موفقیت سامانه‌ها و ارتقای آن‌ها برعهده دارند و اطمینان از رضایت آنان از اهمیت بسیار برخوردار است. این امر در مورد سامانه‌های «پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)» اهمیت بیشتری دارد؛ چرا که این کاربران هستند که داده‌های مورد نیاز سامانه‌ها را فراهم آورده و از اطلاعات فراهم‌شده استفاده می‌کنند. بنابراین، فراهم‌آوردن ابزارهایی که امکان تعامل بیشتر با کاربران و درک درست‌تری از اطلاعات فراهم‌آمده توسط سامانه‌ها را برای آنان ایجاد کرده و کمک کند تا سریع‌تر به پاسخ پرسش‌های خود دست یابند، ضروری است. یکی از روش‌های بهبود تعامل با کاربران، معنادار‌کردن اطلاعات مورد نیاز آنان است که از آن با عنوان معنابخشی یاد می‌شود. در این مقاله تلاش شده است تا با به‌کارگیری مفهوم معنابخشی و ادغام آن با مفاهیم موجود در طراحی سیستم‌های پشتیبانی‌کننده از جست‌وجو، مدل مفهومی برای معنابخشی به خدمات ارائه‌شده در سامانه «گنج» ایرانداک طراحی شود. برای این منظور 9 سامانه خارجی و 6 سامانه داخلی، که وظیفه‌ای مشابه با «گنج» دارند، بررسی شده و مدل بهبود خدمات قابل ارائه در سامانه «گنج» از منظر معنابخشی در سه دسته خدمات قابل ارائه در کوتاه‌مدت، بلندمدت و خدمات نیازمند پژوهش بیشتر ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a conceptual model of sensemaking strategy for services provided in Ganj

نویسنده [English]

  • Marzieh Zarinbal
چکیده [English]

Users have key role in information systems and their success, so they must be content and their needs must be satisfied. This matter is more important for system designers in Research Institute for Information Science & Technology (IRANDOC), because users are both providers and users of data in IRANDOC systems. One of the solutions for this problem is developing interactive systems, in which users are able to interact with systems and to find their specific needs. Sense-making is a concept developed to model these solutions. In this paper, by using sense-making and combining it with exploratory search systems, a conceptual model is developed to help the users of Ganj to make sense of its services. For this purpose, 15 scientific webpages are investigated and are compared with Ganj. A conceptual model is developed and the actionable steps for implementing the proposed model are reported in three categories of short-term actions, long-term actions, and needed more research actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense-making
  • Human–Computer Interaction
  • Ganj webpages
  • Information Science & Technology (IranDoc)