واکاوی مؤلفه‌های شناختی در فراگرد رفتار اطلاع‌یابی درمانگران با استفاده از ابزارهای پژوهشی علوم عصب شناختی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علم اطلاعات و دانش ‌شناسی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه روان‌شناسی بالینی؛ دانشگاه تهران

4 گروه زیست شناسی، هسته پژوهشی علوم اعصاب و رفتار رایان؛ دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این پژوهش بر آن است که مؤلفه‏‌های شناختی رفتار اطلاع‏‌یابی درمانگران در تشخیص و درمان اختلال‏‌های روانی را مورد واکاوی قرار دهد. بر این اساس، با توجه به توان بالای ابزارهای علوم عصب‏‌شناختی در واکاوی مؤلفه‏‌های شناختی در لحظه، از روش الکتروآنسفالوگرافی کمی استفاده شد. در ادامه، پنج نفر از درمانگران به‏‌صورت نمونه‏‌گیری انتخابی، که تنوع مد نظر پژوهشگران را داشتند، انتخاب شده و در فرایند پژوهش قرار گرفتند. برای گردآوری داده‏‌ها علاوه بر الکتروآنسفالوگرافی کمی از نرم‏‌افزار «مورائه» استفاده شد. یافته‏‌های پژوهش نشان داد که امواج مغزی درمانگران در مراحل اول «کولثاو» بیانگر فعالیت‏‌های گسترده شناختی است. هرچه درمانگران به سمت مراحل انتهایی حرکت کردند، از شدت این فعالیت‏‌ها کاسته و جنبه هیجانات مغز غالب ‏شد. بر مبنای یافته‏‌ها، بهترین مرحله جهت مداخله کتابدار برای راهنمایی و کمک به درمانگران در جهت ارائه اطلاعات، مرحله سوم «کولثاو» است. در نهایت، یافته‏‌های پژوهش نشان داد که رفتار اطلاع‏‌یابی درمانگران در بخش کنش‏‌های شناختی با مدل فراگرد جست‏‌وجوی اطلاعات «کولثاو» مطابقت دارد. در نتیجه، به نظر می‏‌رسد با تکیه بر ابزارهای نوین تولیدشده در چند دهه اخیر در حوزه علوم اعصاب و تکنولوژی اطلاعات بتوان شناخت بهتری از لحظه ‏لحظه فراگرد رفتار اطلاع‏‌یابی درمانگران پیدا کرد و با کمک سامانه‌‏های هوشمند و شخصی‏‌سازی‌‏شده در لحظه مناسب، اطلاعات مناسب را به کاربران ارائه داد. این تحول می‏‌تواند گامی بلند در ارتقای رفتار اطلاع‌‏یابی و پیشرفت در حصول اطلاعات مورد نیاز برای کاربران در لحظه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive Components Analysis in Therapists’ Information Seeking Behavior Using Neuroscience Research Tools

نویسندگان [English]

  • Ali Akbari 1
  • Mohsen Nowkarizi 2
  • Reza Rostami 3
  • Ali Moghimi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

This study is to explore the cognitive components of therapists’ information seeking behavior in the diagnosis and treatment of mental disorders. According to the high power of neuroscience tools in the analysis of immediate cognitive components, Quantitative Electroencephalography (QEEG) was used. Following, five of the therapists were selected by random sampling from a variety of researchers and entered in the research process. To gather data, some tools such as QEEG and Morae software were used. The findings showed that the brain waves of the therapists in the early stages of Kuhlthau’s ISP revealed extensive cognitive activities. As the therapists moved on to the final stages of Kuhlthau’s ISP, these cognitive activities diminished and the brain emotions overcame. Based on the findings, the best step for librarian intervention to guide and assist clinicians was stage 3 of Kuhlthau’s ISP. Also, findings indicated that the therapists’ information seeking behavior in the cognitive actions section was similar to the Kuhlthau’s ISP Model. Finally, it can be concluded that based on modern neuroscience and information technology tools, one can provide a better understanding of the up-to-the-minute process of therapists’ information seeking behavior, and due to smart and personalized systems , provide at the right moment, the appropriate information to the users. This evolution can be a major step in promoting information seeking behavior and advancing in the user information needs momently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Behavior
  • neuroscience
  • Brain mapping
  • Quantitative Electroencephalography (QEEG)
  • Diagnosis and Treatment
  • cognitive components