دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 100، اسفند 1398 
نمایه‌سازی ماشینی مدارک حوزه بازیابی اطلاعات با استفاده از متن‌کاوی در نرم‌افزار رپیدماینر

صفحه 349-374

10.35050/JIPM010.2020.054

حمیده جعفری پاورسی؛ نجلا حریری؛ مهدی علیپور حافظی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مریم خادمی


معماری سامانه گراف دانش زبان فارسی

صفحه 425-462

10.35050/JIPM010.2020.057

سید محمد باقر سجادی؛ بهروز مینایی بیدگلی