ارائه یک معماری پیشنهادی برای مدیریت دانش در بنگاه2.0 با تمرکز بر رویکرد نوآوری باز

نویسندگان

1 مؤسسه آموزش عالی مهر البرز

2 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

چکیده

امروزه یکی از مسائل مهم در کسب‏‌وکارهای بنگاه 2/0، چگونگی بهره‏‌برداری هدفمند و نظام‏‌مند از دانش‏‌های نوآورانه کاربران و مشتریان و دستیابی به سودمندی از طریق ورود این دانش در فرایندهای سازمانی است. بهره‏‌گیری از رویکرد نوآوری باز که سبب بهبود جریان‏‌های دانشی بنگاه‏‌ها می‏‌شود، می‏‌تواند به تحقق این امر کمک کند. با این حال، تا امروز یک معماری مدیریت دانش مشخص برای مدیریت جریان دانش مبتنی بر رویکرد نوآوری باز،‏ در بنگاه 2/0 ارائه نشده است. در این پژوهش یک معماری جدید برای مدیریت دانش در بنگاه 2/0 پیشنهاد شده که در آن از رویکرد نوآوری باز بهره گرفته شده است. برای پیشنهاد این معماری از روش کیفی نظریه داده‏‌بنیاد با تأکید بر تحلیل محتوای اسناد و متون استفاده شده است. نتایج تحلیل محتوا نشان داده است که نقطه اشتراک مدیریت دانش، بنگاه 2/0، و نوآوری باز مدیریت جریان دانش است. بر همین اساس، با استفاده از خصیصه‏‌های جریان دانش ورودی و خروجی یک معماری مدیریت دانش پنج لایه‏‌ای با هفده مؤلفه پیشنهاد شده است. این لایه‏‌ها عبارت‏‌اند از لایه منطق کسب‏‌وکار، ارائه و رابط، فرایند و جریان دانش، زیرساخت، و زمینه.  در معماری پیشنهادی هر یک از این لایه‏‌ها دارای مؤلفه‏‌هایی هستند که با یکدیگر و با برخی از مؤلفه‏‌های سایر لایه‏‌ها در ارتباط‏اند. معماری پیشنهادی با دو نمونه اصلی مشابه در مطالعات پیشین نیز مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new Conceptual Architecture for Knowledge Management in Enterprise 2.0 based on Open Innovation

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Ahmadi 1
  • Azadeh mohebi 2
  • Leila Namdarian 2
چکیده [English]

Nowadays, one of the key issues in enterprise 2.0 is how to use the innovative knowledge of users and customers systematically and purposely, and also benefit from the knowledge sharing in organizational processes. One effective approach is to make use of an open innovation approach leading to improvement of knowledge flows into the organization. However, to date, specific knowledge management architecture for managing such knowledge flow based on the open innovation approach has not been studied in enterprise 2.0 yet. In this research a new campestral architecture is introduced for knowledge management in enterprise 2.0 that is based on open innovation approach. For this purpose, grounded theory, a qualitative inductive research has been used with emphasis on content analysis of documents and related research studies. The results of content analysis show that the key intersection between knowledge management sharing, enterprise 2.0 and open innovation is knowledge flow management. Therefore, using the characteristics of in-flow and out-flow of knowledge, a conceptual architecture composed of five different layers with seventeen components is proposed. These layers are the logic of business, interface, process and flow of knowledge, infrastructure, and context. In the proposed architecture, each layer has some components that are connected to each other and some of them are connected to the components of other layers as well. The proposed architecture is also compared with two similar architectures in this context as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management Architecture
  • Knowledge Flow
  • Enterprise 2.0
  • Open innovation