ارزیابی رضایت کاربران موتور کاوشِ پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج): بر پایه مدل «ای‌کوال»

نویسندگان

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

چکیده

رشد روزافزون کاربرد وب اهمیت موتورهای کاوش و ارزیابی کیفیت آن‏ها را در پاسخ به نیازهای کاربران، بیش از پیش نمایان ساخته است. یکی از رویکردهای ارزیابی کیفیت، رضایت کاربران است. کاربرد یک موتور کاوش در گرو رضایت کاربران از آن است و معیاری برای کیفیت موتور کاوش به‏‌شمار می‏رود. در ایران نیز موتورهای کاوش بسیاری ساخته شده‌‏اند. برخی از این موتورها کاربردی همگانی دارند و برای جست‌‏وجوی اطلاعات در وب به‏‌کار می‏روند و برخی نیز برای جست‌وجو در یک پایگاه داده پدید آمده‌‏اند.‏ پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) یکی از پایگاه‌‏هایی است که موتور کاوش ویژه خود را دارد. این پایگاه نزدیک به 530 هزار پایان‌‏نامه و رساله را در‏بر‏دارد و‏ از پایگاه‏‌های اطلاعات علمی کلیدی کشور است که کاربران بسیاری دارد. از این رو،‏ ارزیابی میزان رضایت کاربران این سامانه با توجه به انبوه مخاطبان آن امری حیاتی است. در قالب این پژوهش شاخص‏‌هایی بر پایه مدل «ای‏کوال» جهت ارزیابی رضایت کاربران سامانه «گنج» توسعه داده شد. شاخص‏‌های توسعه داده‏شده بر پایه روش «دلفی» غربال‏سازی و به‏‌منظور ارزیابی رضایت کاربران سامانه «گنج» بومی‏‌سازی شد. همچنین، ارزیابی سطح رضایت کاربران به‏ کمک پرسشنامه مبتنی بر «ای‏کوال» صورت گرفت. نتایج ‏تحلیل داده‌‏های 156پرسشنامه گردآوری‏‌شده نشان می‏‌دهد که کاربردپذیری، اطلاعات و تعامل خدمت به‏‌ترتیب به‌‏عنوان عوامل اصلی رضایت کاربران از سامانه «گنج» هستند. در بُعد کاربردپذیری، میزان آسانی کار با «گنج» در بالاترین اولویت قرار دارد. به ‏همین ترتیب، راحتی تعامل با سامانه و جذابیت ظاهری آن به‏‌عنوان عوامل اصلی معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of User Satisfaction of Research Theses and Dissertations in Iranian Scientific Database (Ganj): Based on E-Qual Model

نویسندگان [English]

  • Somayeh Fatahi
  • Mohammad Javad Ershadi
چکیده [English]

The increasing growth of web usage has made the importance of search engines and their quality assessment more responsive to users’ needs. One of the approaches to quality assessment is user satisfaction. The use of a search engine depends on user satisfaction, which is a measure of the quality of the search engine. Many search engines have been built in Iran. Some of these engines are widely used in searching information on the web, and some are found in a database. Iran scientific information database (Ganj) is one of the databases that has its own search engine. It contains nearly 530,000 dissertations and thesis and is one of the key scientific databases in the country with many users. Assessing the satisfaction of users of this system with its broad audience is crucial. In this research, indicators based on E-Qual model were developed to evaluate users’ satisfaction with Ganj System. Indices developed based on the Delphi method were screened and localized to assess users’ satisfaction with Ganj System. User satisfaction was also assessed using an E-Qual questionnaire. The results of the data analysis of the 156 questionnaires collected show that usability, information, and service interaction are the significant determinants of users’ satisfaction with Ganj system, respectively. In terms of usability, the ease of working with Ganj is a top priority. Likewise, the ease of interaction with the system and the apparent attractiveness of the system were introduced as the main factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran Scientific Database
  • Ganj
  • Iran Institute of Information Science and Technology
  • IRANDOC
  • information system
  • Search Engine
  • user satisfaction
  • Quality Assessment