اولویت‌بندی فرایندهای مدیریت دانش سازمان در روش فرناندز با استفاده از سیستم فازی مبتنی بر قانون

نویسندگان

دانشگاه شیراز؛ شیراز، ایران

چکیده

امروزه مدیریت دانش به‌عنوان رویکردی جدید برای کشف و بهره‌برداری هرچه بیشتر از دانش سازمانی جهت دستیابی به مزایای آن توسط بسیاری از سازمان‌ها پذیرفته شده است. طبق نظریه وابستگی، پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز مدیریت دانش به انتخاب بهترین فرایندهای مربوطه، با توجه به شرایط سازمان وابسته است. انتخاب بهترین فرایند برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان باعث صرفه‌جویی در هزینه و زمان می‌شود. هدف از این پژوهش طراحی سیستم فازی مبتنی بر قانون برای بررسی فاکتورهای مؤثر بر انتخاب فرایندهای مناسب مدیریت دانش در سازمان و در نهایت، اولویت‌بندی این فرایندهاست. فاکتورهای مورد بررسی در این پژوهش عبارت‌اند از: فاکتورهای مربوط به خصوصیات دانش، خصوصیات وظایف، خصوصیات محیط و خصوصیات سازمان. همچنین، فرایندهای مدیریت دانش بر اساس پژوهش‌های صورت‌گرفته پیشین شامل کشف دانش، به‌دست ‌آوردن دانش، اشتراک‌گذاری دانش و به‌کارگیری دانش است. در این مقاله، ابتدا یک سیستم فازی نوع اول مبتنی بر قانون جهت مدل‌سازی ارتباط بین فرایندها و فاکتورهای وابستگی استخراج‌شده از روش «فرناندز» ارائه می‌شود و سپس، با بررسی و مقداردهی به هر یک از فاکتورها، نتیجه به‌صورت اولویت‌بندی فرایندهای مدیریت دانش بر اساس فاکتورهای ورودی به‌دست می‌آید. نتایج حاصل از اولویت‌بندی فرایندهای مدیریت دانش در این پژوهش با پژوهش پیشین در این زمینه مقایسه شده و علاوه بر انطباق نتایج، این پژوهش توانسته با استفاده از سیستم‌های فازی مبتنی بر قانون، بررسی دقیق‌تری در مورد فاکتورهای وابستگی انجام دهد و در نهایت، فرایندهای مدیریت دانش را به‌صورت دقیق‌تری اولویت‌بندی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Organizational Knowledge Management Processes with Fernandez Method Using Fuzzy Rule-Based Systems

نویسندگان [English]

  • Behrooz Aghashahi
  • Hooman Tahayori
  • Gholam Hossein Dastghaibyfard
چکیده [English]

Effective use of organizational knowledge helps organizations foster innovation, reduce costs, improve decision making, and create sustainable competitive advantages. Knowledge Management (KM) is adopted by many organizations as a new approach for discovering and exploiting organizational knowledge as much as possible. According to the contingency theory, the successful implementation of knowledge management in an organization highly depends on choosing the best KM processes according to the organization’s circumstances. The purpose of this study is to evaluate the factors affecting the choice of the appropriate knowledge management process in the organization and ultimately prioritize the KM processes using a rule-based fuzzy system. The contingency factors that are studied in this research are those related to knowledge properties, organizational, environmental and task characteristics. Also, knowledge management processes that are considered are knowledge discovery, knowledge acquisition, knowledge sharing and knowledge application. The relationship between processes and contingency factors is modeled based on Fernandez method, using fuzzy rule-based systems. By evaluating and quantifying each of the factors, knowledge management processes are prioritized with respect to the input factors. The obtained results of prioritizing knowledge management processes by this method compared with previous researches shows a significant improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Fuzzy Rule-Based System
  • Contingency Theory
  • Contingency Factors
  • Knowledge Management Processes