ارائه الگوی مفهومی به کارگیری اینترنت اشیا در خدمات نوین کتابخانه‌های دیجیتال ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد همدان؛ همدان، ایران؛

2 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی؛ دانشگاه قم،قم، ایران

3 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی؛ دانشگاه علامه طباطبائی(ره)؛ تهران، ایران

چکیده

در عصر اطلاعاتی رقابتی امروز، کتابخانه‌ها، چه سنتی و چه دیجیتال، بیش از هر زمانی دیگر باید در تکاپوی ارائه خدمات نوین برای راضی نگه‌داشتن کاربرانشان باشند. اینترنت اشیا از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند در ارائه خدمات کتابخانه‌ای تازه به کمک کتابخانه‌های دیجیتال بیاید. هدف کلیدی این مقاله ارائه الگویی جهت بهره‌برداری از اینترنت اشیا در ارائه خدمات در کتابخانه‌های دیجیتال ایران است. برای دستیابی به این هدف، نخست نوشته‌هایی در پیوند با این موضوع کاوش و معیارها و شاخص‌های الگوی مذکور استخراج شد. به این معیارها و شاخص‌ها با مشاهده کتابخانه‌های دیجیتال در دنیای واقعی پرداخته شده است. یک پنل «دلفی» متشکل از 14 متخصص اعتبار الگوی پیشنهادی را در سه دور بررسی کردند. سرانجام، الگویی دربردارنده شش معیار فراگیر (ویژگی‌های ‌سخت‌افزاری، امکانات نرم‌افزاری، زیرساخت‌های شبکه‌ای و مخابراتی، استانداردهای لازم، مسائل امنیتی، و ویژگی‌های منابع انسانی) و 83 شاخص برای کاربست اینترنت اشیا در خدمات کتابخانه‌های دیجیتال ارائه شد. این الگو می‌تواند نقشه راهی برای کتابخانه‌هایی باشد که در صدد بهره‌برداری از اینترنت اشیا برای ارائه خدمات نوین هستند. نتایج این پژوهش در ارتقای سطح کیفی کتابخانه‌های دیجیتال و تسهیل تعامل بین کاربران و این نوع کتابخانه‌ها مفید و مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Conceptual Model for Using the Internet of Things in Modern Services of Digital Libraries

نویسندگان [English]

  • Masoud Razmi Shendi 1
  • Yaghoub Norouzi 2
  • Mehdi Alipour Hafezi 3
چکیده [English]

In today's competitive information age, libraries- whether traditional or digital- must seek to provide novel services to keep their users satisfied, more than any time ever. Internet of Things is one of the phenomena that can be helpful to digital libraries in provision of novel library services. The key objective of this paper is to provide a comprehensive model for utilizing Internet of Things to provide services in digital libraries. In order to achieve this objective, at first, the articles in relation to this topic are explored and the criteria and indicators of the above model are extracted from them. These criteria and indicators have been gained by observing real-world digital libraries. A Delphi panel consisting of 14 experts validated our proposed model in three rounds. Finally, a model containing six comprehensive metrics (hardware features, software facilities, network and telecommunication infrastructure, required standards, security issues, and human resource features) and 83 indicators for the use of Internet of Thing in digital library services were presented. This model can be a roadmap for libraries that are trying to use the Internet of Things to provide new services. The results of this research are useful and effective in promoting the quality of digital libraries and facilitating interaction between users and these types of libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Thing
  • digital libraries
  • Modern Information Services
  • Conceptual model