شناسایی عوامل مؤثر بر درگیرسازی و مشارکت کاربر در شبکه اجتماعی-علمی ریسرچ‌گیت

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)؛ تهران، ایران؛

2 دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران؛

چکیده

شبکه‌های اجتماعی برای اهداف و مقاصد مختلفی طراحی شده­اند. شبکه­‌های اجتماعی علمی نیز از انواع شبکه­‌های اجتماعی هستند که بطور ویژه برای مقاصد علمی و تخصصی کاربران طراحی شده است. در پژوهش حاضر با بررسی عوامل موثر بر مشارکت کاربران در شبکه اجتماعی علمی «ریسرچ‌­گیت»، به دنبال شناسایی تفاوت­‌ها میان مشارکت و درگیری‌­سازی کاربر در این شبکه اجتماعی علمی با سایر شبکه­‌های اجتماعی عمومی بوده­‌ایم. برای انجام این پژوهش روش کیفی تحلیل مضمون بکار گرفته شده است، که در آن پس از جمع آوری داده‌­ها به شیوه مصاحبه­‌های عمیق و نیمه ساختاریافته با کاربران حرف‌ه­ای این شبکه اجتماعی، با استفاده از روش تحلیل مضمون مقایس‌ه­ای، داده‌­های جمع­‌آوری و تجزیه و تحلیل شده­‌اند. یافته­‌های پژوهش شامل هفت مضمون فراگیر «ارتباطات»، «ارتقای دانش و هویت حرف‌ه­ای»، «جستجوی اطلاعات»، «آگاهی»،« مشارکت اجتماعی»، «ایجاد زمینه همکاری» و «هم آفرینی ارزش» می‌­باشد که ابعاد کلی مشارکت کاربران را در «ریسرچ‌­گیت» نشان می‌دهد. با دستیابی به ابعاد مشارکت در شبکه اجتماعی «ریسرچ­‌گیت»، در گام دوم مشخص شد که کاربران این «شبکه اجتماعی علمی» عمدتا برای ایجاد ارتباط، جستجوی اطلاعات و تقویت دانش و هویت حرف‌ه­ای خود به این شبکه مراجعه می­‌کنند و سپس با مشارکت فعال در این شبکه اجتماعی بدنبال ارزش‌هایی همچون افزایش همکاری‌های علمی، مشارکت اجتماعی و سایر ارزش­‌هایی هستند که این شبکه قابلیت دستیابی به آن را برای کاربر ایجاد کرده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Engaging User in Academic Social Network: Identifying Effective Factors (Case study: Research Gate)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Labafi 1
  • Aliasghar Kia 2
  • Mostafa malaki 2
1
2
چکیده [English]

In this study, a theme analysis conducted to identify effective factor for engaging user to academic social network. Use and gratification theory was used as theoretical foundation for the study. To do this, in-depth interviews was conducted with 20 Research Gate user. Findings showed that seven factors include of communication, promotion of professional knowledge and identity, information seeking, awareness, social engagement, collaboration establishment as well as value creation, are affecting user engagement in Research Gate. Finding also indicated that users primarily seek information to enhance their professional identity; then they engage and use the Research Gate network in order to enrich their knowledge and professional identity, increase their academic collaborations, social engagements and communications with other researchers in their scientific community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Social Networks
  • User engagement
  • Research Gate