مدل‌سازی تاثیر دانش مشتری بر توسعه محصول جدید و عملکرد شرکت با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع -دانشگاه یزد؛ یزد، ایران؛

2 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف؛ تهران، ایران؛

چکیده

سهم بزرگی از دارایی‌های شرکت‌ها را دانش تشکیل می‌دهد و یکی از مهم‌ترین منابع دانش برای سازمان‌ها مشتریان آن‌هاست. این است که شرکت‌ها برای شناخت بیشتر مشتریان و داشتن مزیت رقابتی باید از مدیریت دانش مشتری استفاده کرده و دانش مشتری را از عوامل موفقیت شرکت‌ها بدانند. بر این اساس، در این پژوهش مدل تأثیر دانش مشتری بر توسعه محصول جدید و عملکرد شرکت با توجه به رویکرد پویایی‌شناسی سیستم ارائه می‌گردد.
بدین‌منظور، ارتباطات دانش مشتری، توسعه محصول جدید و شاخص‌های عملکردی در ادبیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و با مصاحبه با خبرگان صنعت فناوری اطلاعات و بهره‌گیری از تئوری داده‌بنیاد کدگذاری انجام شد و چگونگی اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد ترسیم گردید. در ادامه، با توجه به کدگذاری انجام‌شده و با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم، مدل پویای اثرگذاری دانش مشتری بر عملکرد شرکت ارائه شد.‌ در این مدل نحوه تأثیر و ارتباط دانش مشتری بر روی توسعه محصول جدید و عملکرد سازمان مشخص گردید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که دانش و دانش مشتری بر توسعه محصول جدید و همچنین بر عملکرد مالی، تعداد ایده، وفاداری مشتری، تعداد مشتری، محصولات شخصی‌سازی‌شده، زمان ایده تا محصول و فرایندهای داخلی تأثیر می‌گذارد. همچنین، به‌منظور اثرگذاری بهتر دانش مشتری بر عملکرد به بلوغ دانش در شرکت نیاز هست. از این رو، با مدیریت دانش می‌توان رشد مناسبی در توسعه محصول جدید ایجاد کرد. این تحقیق می‌تواند، هم به ‌لحاظ روش تحقیق و هم به ‌لحاظ نتایج در رشته‌های مختلف مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Impact of Customer Knowledge on New Product Development and Performance-System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Danial Bidgoli 1
  • Mohammad Saleh Owlia 1
  • Mohammad Taghi Isaai 2
  • Mohammad Hossein abooie 1
چکیده [English]

Knowledge is an important part of any organization’s asset and the most important sources of knowledge is related to customers. Hence, companies use knowledge management in order to increase their competitive advantage, and in particular try to benefit from the customer knowledge as the major factor in the organization success. This research aims to analyse the effect of customer knowledge on organizational performance through new product development in IT industry using System Dynamics approach. For this purpose, initially, the literature was reviewed and, based on interviews with experts and analyzing the interviews using grounded theory the model variables were identified, relationships were determined, and the dynamical modeling of the the causal diagram was drawn. The results of this study provide a dynamic model showing that knowledge and customer knowledge affect the product development, financial performance, customer numbers, idea numbers, customer loyalty, the time from idea to launch the product, and internal processes. Besides, it was found that to increase the impact of cstomer knowledge on the company performance, knowledge maturity is essential. This research can be useful both in terms of the research approach used and the results for different fields of engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer knowledge
  • New Product Development
  • Information Technology
  • System Dynamic
  • grounded theory