بررسی شیوه‌های مدیریت و نیازمندی‌های داده‌های پژوهشی در پژوهشگران علم اطلاعات در ایران

نویسندگان

1 بخش علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ کرمان، ایران؛

2 پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)،تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛ تهران، ایران؛

چکیده

مدیریت داده‌های پژوهشی شامل تمام فرایندها و اقداماتی است که طی آن اطمینان حاصل می‌شود که داده‌های پژوهش به‌خوبی سازماندهی، مستند، حفظ، ذخیره، پشتیبان‌گیری، در دسترس، موجود و قابل استفاده مجدد می‌شوند.
هدف از این پژوهش ارزیابی نحوه مدیریت، شناسایی مشکلات و نیازمندی‌های داده‌های پژوهش در فرایند پژوهش در بین محققان علم اطلاعات و دانش‌شناسی کشور از پنج منظر، تولید و جمع‌آوری، ضبط و پردازش، حفظ و تهیه پشتیبان، انتشار و به‌اشتراک‌گذاری داده‌هاست.
گردآوری داده‌ها از طریق یک پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری پژوهش 96 نفر از محققان، استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه‌های ایران است. از نرم‌افزار Excel برای تجزیه و تحلیل آماری هر سؤال استفاده شد و روند تجمیع و پراکندگی داده‌ها به‌صورت فراوانی و درصد نشان داده شده‌ است.
نتایج نشان می‌دهد که در روند تولید و جمع‌آوری داده‌ها رایج‌ترین نوع داده‌های تولیدشده داده‌های تجربی، بیشترین داده‌های تولیدشده در قالب داده‌های متنی و داده‌های پردازش‌شده از نرم‌افزارها، فراوانی تولید داده‌ها در طول پژوهش برای محققان بسیار بالا و به‌صورت ماهانه بوده است و حجم داده‌های تولیدشده برای هر پاسخ‌دهنده به‌طور متوسط در سطح نسبتاً بالایی است.
در بعد ضبط و پردازش داده‌ها، رایج‌ترین روش ضبط داده‌ها به‌صورت اسناد الکترونیکی است. برای پردازش داده از نرم‌افزارهای متفاوتی استفاده می‌شود و نرم‌افزارهای Excel و SPSS و Word بیشترین استفاده را داشته‌اند.
برای نگهداری و تهیه نسخه پشتیبان از داده‌ها، اکثر پاسخ‌دهندگان از رایانه شخصی استفاده می‌کنند. مشخص شد که اکثر پاسخ‌دهندگان از هیچ برنامه مدیریت داده‌های پژوهشی مناسب استفاده نمی‌کرده‌اند.
اکثر پاسخ‌دهندگان در مورد انتشار و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها شناخت کافی از منابع، به‌خصوص از مجلات حوزه کاری خود ندارند. همچنین، آن‌ها در زمینه ثبت داده‌ها توسط مجلات دیدگاه‌های متفاوتی دارند، اما در واقع، آن را اقدام خیلی خوبی می‌دانند. این در حالی است که آن‌ها از مخازن و شرایط نگهداری داده‌ها شناخت خوبی ندارند و بیشترین آشنایی آن‌ها روش دسترسی آزاد است. آن‌ها در مقوله نیاز به خدمات اشتراک‌گذاری و مدیریت داده‌های پژوهشی، به مشکلاتی نظیر عدم اشتراک‌گذاری داده‌ها، از بین رفتن داده‌ها، ذخیره‌سازی، انتشار و امنیت داده‌ها اشاره دارند و در این مورد اتفاق نظر دارند. آن‌ها همچنین، کتابخانه‌ها و مراکز پژوهشی را مناسب‌ترین سازمان جهت مدیریت داده‌ها می‌دانند و خدماتی نظیر سیاست‌گذاری، تدوین استانداردها جهت جمع‌آوری، ذخیره، انتشار، اشتراک و امنیت داده‌ها را الزامی می‌دانند. آن‌ها در نهایت، روش‌های خدمات ارجاعی و پاسخ‌دهی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، شبکه‌های اجتماعی و برپایی سمینارها جهت تقویت مدیریت داده‌های پژوهشی و به ‌اشتراک‌گذاری داده‌ها را مناسب می‌دانند.
اگرچه این نظرسنجی در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی انجام شده، اما می‌تواند برای طراحی مجموعه‌ای از خدمات کتابخانه‌ها برای رشته‌های دیگر، به‌خصوص در ارتقا، مشاوره و آموزش مدیریت داده‌ها و به‌اشتراک‌گذاری پژوهش‌ها و ذخیره‌سازی داده‌های پژوهشی الهام‌بخش باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Research Data Management Methods and Research Data Requirements in Information Science Researchers in Iran

نویسندگان [English]

  • Adel Soleimani Nezhad 1
  • Fariborz droudi 2
  • Farzaneh jahanshahi javaran 3
چکیده [English]

Research data management involves all the processes and actions that ensure that research data is well organized, documented, stored, backed up, available, and reusable.
The purpose of this study was to evaluate the management and identification of research data problems and needs in the research process among Iranian information and knowledge researchers from five perspectives: production and collection, recording and processing, backup and maintenance, publishing, and sharing.
Data were collected through a questionnaire. The statistical population of the study consisted of 96 researchers, professors and postgraduate students in the field of information science and knowledge of Iranian universities. Excel software was used for statistical analysis of each question and the process of data aggregation and distribution were represented in frequency and percentage.
The results show that in the process of producing and collecting data, the most common type of data produced is experimental data, most of the data is generated in the form of textual and processed data from software, the frequency of data generation during the research. It has been very high for researchers on a monthly basis and the volume of data generated for each respondent is on average GB level.
In terms of data recording and processing, the most common way of recording data is in electronic documents. Different data processing software used are Excel and SPSS and then Word is the most used.
Most respondents use personal computers to back up data. It was found that most respondents did not use any appropriate research data management software.
In order to disseminate and share data, most respondents do not have sufficient knowledge of the sources, especially of their field magazines. They also have different views on journal data entry, but in fact they consider it a very good thing, while they are not well versed in the repositories and storage conditions and are most familiar with free access.
In terms of the need for research data sharing and management services, they all point to problems such as lack of data sharing, data loss, storage, dissemination and data security. Libraries and research centers are also considered to be the most appropriate organization for data management and require services such as policymaking, standardization for data collection, storage, dissemination, and sharing and data security. Finally, referral and accountability services, workshops, social workshops, and seminars are found to enhance research data management and data sharing.
Although the survey is conducted in the field of information science, it can be an inspiration for designing a site of library services for other disciplines, particularly in promoting, advising and managing data management, sharing research and research data storage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • data management
  • Data Sharing
  • information science
  • Data Services of Library
  • Research Data Management