دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 104، دی 1399 
استخراج کلمات و عبارات کلیدی از متون فارسی(مروری بر پژوهش‌های صورت گرفته )

صفحه 563-592

10.35050/JIPM010.2020.011

عاطفه کلانتری؛ عبدالرسول جوکار؛ سید مصطفی فخراحمد؛ جواد عباس پور؛ هاجر ستوده؛ مسعود مرتضوی نصرآباد؛ امیر جوادی؛ زهرا پوربهمن