تجربه کاربر در وبگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛ تهران، ایران؛

2 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران؛ تهران، ایران؛

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه کاربری در محتوای وب «کتابخانه ملی ایران»، انتظارات و نیازهای کاربران را هنگام استفاده از محتوای وب این کتابخانه شناسائی و بررسی کرده است.
برای بررسی تجربه کاربری از روش‌های «پرس‌‌وجوی بافتی» و تکمیل جمله استفاده شده است و برای تکمیل و تأیید برخی نتایج به داده‌های تحلیلی وبگاه (برگرفته از سایت سیمیلاروب) ارجاع شده است. «پرس‌وجوی بافتی» یک رویکرد کیفی و تفسیری است که در قالب مصاحبه نیم‌ساختاریافته و به‌صورت مکالمه با کاربر در محیط واقعی کار وی انجام می‌شود. روش تکمیل جمله، جملاتی است که مشابه پرسشنامه برخط روی وبگاه «سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران» قرار گرفته و توسط کاربران تکمیل شده است.
نتایج به‌دست‌آمده، نُه مقوله کلی و چهل‌وهشت مقوله فرعی در خصوص انتظارات و تجربه‌های کاربران در وبگاه «کتابخانه ملی ایران» به دست داد. مقوله‌های کلی عبارت‌اند از: جست‌وجو، پژوهش و دانش‌افزایی، شخصی‌سازی و بومی‌سازی، موقعیت‌یابی در فضای کتابخانه، دستیابی به منبع، تعامل، رویدادها، معماری اطلاعات، طراحی و ظاهر.
نتایج به‌دست‌آمده پیشنهادهایی است که می‌تواند مبنای مناسبی برای توسعه وبگاه «کتابخانه ملی ایران» یا حتی وبگاه‌ها و نرم‌افزارهایی با بافت‌های مشابه قرار گیرد. این نتایج علاوه بر پیشنهادهایی که برای بهبود تجربه کاربری وبگاه «کتابخانه ملی» ارائه کرده، برای کارآفرینان و علاقه‌مندان به راه‌اندازی کسب‌وکار و طراحی اپلیکیشن نیز ایده‌های مناسبی مبتنی بر انتظارات و نیازهای واقعی کاربران به‌دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

User Experience in the Website of the National Library and Archive of Iran

نویسندگان [English]

  • Fatima Fahimnia 1
  • Narges Neshat 2
  • Nader Naghshineh 1
چکیده [English]

The purpose of this study was to explore the users’ experience of web content of the National Library and Archive of Iran.
To investigate the user experience, a contextual inquiry was conducted to gain an in-depth understanding of users and the context of their real work. Data analysis was also used to complete the results. Contextual inquiry is an interpretive and qualitative approach in the form of semi-structured interview which is based on conversation with users. “Sentence completion” is a kind of UX method in which users completed some statements about the website of the national library and archive of Iran. 
The results revealed eight general categories about the user expectations and experiences on the web content of National Library and archive of Iran, including search, research utilities and knowledge development, personalization and customization, library space and in-site location, interaction, events, information architecture, and design and appearance.
The results provide proper basis for the development of the website of national library and archive of Iran and similar libraries as well as digital library software. These results, along with suggestions for improving the user experience of the National Library Web site, provide valuable ideas for entrepreneurs and business startups and app designers about real needs and expectations of users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • User Experience
  • Library Website
  • Library Web Content
  • Library User Interface
  • Contextual Inquiry
  • User Research