دوره و شماره: دوره 36، شماره 4 - شماره پیاپی 106، تیر 1400 
تحلیل‌گر تصریفی فارسی معاصر

صفحه 945-969

10.52547/jipm.36.4.945

داوود حیدرپور؛ الهام سبط؛ محمود بی‌جن‌خان؛ مصطفی صالحی؛ هادی ویسی


ارائه مدل اینترنت انرژی برای مدیریت بهینه انرژی با رویکرد ساختاری-تفسیری

صفحه 1049-1080

10.52547/jipm.36.4.1049

میر حمید تقوی؛ پیمان اخوان؛ روح‌اله احمدی؛ علی بنیادی نائینی


استخراج ویژگی‌های متنی و معنایی در یادگیری رتبه‌بندی جهت بازیابی اسناد وب

صفحه 1081-1112

10.52547/jipm.36.4.1081

محدثه محجوب؛ فائزه انسان؛ ساناز کشوری؛ پرستو جعفرزاده؛ محمد امین کیوان زاد