استفاده از عناصر هستان‌نگاری موجود در ساخت هستان‌نگار جدید: ارائه و آزمون روشی نظام‌مند مبتنی بر ادغام هستان‌نگارها

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ، تهران، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد، ایران؛ استاد مدعو پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران استاد مهمان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) تهران ، ایران

چکیده

یکی از رویکردها در ساخت هستان‌نگار جدید ادغام عناصر هستان‌نگارهای موجود است. به‌رغم ارائه ابزار و روش‌های مختلف ادغام هستان‌نگار، تعداد بسیار کمی از آن‌ها در تعاملی یکپارچه با یک روش‌شناسی توسعه هستان‌نگار عمل کرده و هیچ‌یک زبان فارسی را پشتیبانی نمی‌کند. در این نوشتار روشی نظام‌مند برای استفاده از هستان‌نگارهای موجود با پشتیبانی از زبان فارسی و در تعامل با یک روش‌شناسی کامل توسعه هستان‌نگار معرفی شده است. از آنجا که این پژوهش به‌دنبال ارائه یک محصول فناوری اطلاعات (یک روش و ابزار مرتبط با آن) است، روش‌ پژوهش علم طراحی را به‌کار گرفته است. فرایند و الگوریتم‌های روش پیشنهادی این پژوهش بر اساس چرخه عمومی پژوهش علم طراحی ایجاد شده و بهبود و تکامل یافته‌اند. این روش برای تولید هستان‌نگار جامع مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد استفاده قرار گرفت و محصول نهایی در تقابل با یک استاندارد طلایی، ارزیابی و صحت آن تأیید شد. یافته‌های مهم این پژوهش شامل یک روش ساخت هستان‌نگار با رویکرد ادغام عناصر هستان‌نگار‌های موجود و همچنین، یک هستان‌نگار آموزش عالی حاصل از اجرای این روش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of Existing Ontology Elements in Ontology Construction: Presenting and Testing a Systematic Merge-based Method

نویسندگان [English]

  • Omid Milanifard 1
  • Mohsen Kahani 2
  • Mahdi Alipour Hafezi 3
1
2
3
چکیده [English]

Integration of existing ontologies is an approach for reusing ontology elements in construction of a new ontology. Researchers have proposed various tools and methods for ontology merging, but very few of them work in an integrated manner with a comprehensive ontology construction methodology and also none of them support Persian language. In this paper we proposed a systematic merge-based method for reusing ontology elements with Persian support in ontology construction.
Proposed method built based on the design science research method. The process and algorithms of proposed method implemented and improved based on general cycle of design science method. Proposed method used to create a reference ontology for educational and research organizations in the subset of Iranian ministry of science, research and technology. Final product was evaluated and verified by a gold standard. An ontology merge method based on reuse of ontology elements and a higher education ontology are main products of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ontology Development
  • Reusing Ontology
  • Ontology Merging
  • Ontology Construction Method