واکاوی نظام معنایی گفتمان سازماندهی اطلاعات دیجیتال در برچسب‌گذاری اجتماعی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ دانشگاه اصفهان؛ اصفهان، ایران؛

2 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ دانشگاه اصفهان، اصفهان؛ ایران؛

3 استاد و محقق؛ دانشگاه کروینوس، بوداپست؛ مجارستان؛

چکیده

ظهور شبکه‌های اجتماعی و پدیده‌هایی نظیر برچسب‌گذاری، تغییراتی را در زمینه زبان اطلاعات، هم در محتوا و هم در بیان صوری آن و در ساختار سازماندهی اطلاعات موجب شده است. هدف این پژوهش بررسی نظام معنایی گفتمان سازماندهی اطلاعات دیجیتال در پدیده برچسب‌گذاری اجتماعی است. روش پژوهش تحلیل گفتمان با رویکرد «لاکلا و موف» است. پایگاه «لایبرری‌ثینگ» با توجه به این‌که نمونه‌ای برجسته و غنی از دلالت‌های گفتمان سازماندهی اطلاعات دیجیتال در برچسب‌گذاری را ارائه داده، به‌صورت هدفمند به‌عنوان مورد پژوهش انتخاب شد. یافته‌ها نشان داد که گفتمان سازماندهی اطلاعات در برچسب‌ها در تقابل با گفتمان مدرن سازماندهی اطلاعات در کتابخانه‌ها شکل گرفته است. در مفصل‌بندی گفتمان سازماندهی برچسب‌ها، کاربر به‌عنوان دال مرکزی، محور مفصل‌بندی قرار گرفته و دال‌های شناوری چون زبان، فهرست‌نویسی، و عضویت در نظام معنایی گفتمان سازماندهی برچسبی پیرامون دال مرکزی کاربر مفصل‌بندی می‌شوند. این گفتمان تلاش دارد با جذب عناصری از گفتمان رقیب نظیر رده‌بندی، روزآمدی، رایگان بودن و ایجاد انسداد معنایی، آن‌ها را تبدیل به وقته‌های گفتمان خود کند. این کار در فضای تقابل و غیریت‌سازی با ایجاد زنجیره هم‌ارزی از عناصر قابل جذب در گفتمان خودی، و در مقابل، ایجاد زنجیره تفاوت و بزرگنمایی عناصری همچون کهنگی، اقتدارگرا بودن، و سلسله‌مراتبی بودن در گفتمان رقیب (گفتمان مدرن سازماندهی اطلاعات) و طرد آن‌ها به حوزه گفتمان‌گونگی یا میدان گفتمان صورت می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the semantic system of digital information organization discourse in social tagging

نویسندگان [English]

  • Ghasem Movahedian 1
  • Ahmad Shabani 2
  • Mehradad Cheshmesohrabi 2
  • Asefe Asemi 3
1
2
3
چکیده [English]

The emergence of social networks and phenomena such as tagging have led to changes in the structure, language, and content of information. The purpose of this study was to analysis of discourse of digital information organization in social tagging. Discourse analysis by Laclau and Mouffe's was used as a research method. LibraryThing were chosen with purposive sampling. End-user as a nodal point located in the center of semantic systems of digital information discourse, language, cataloging, and members were elements articulated around the end-user. Popularity, commonness, participatory, locality, relativeness, fluidity and independence from professional catalogers and standards of cataloging were identified as features of cataloging. Easiness, unlocality, flatness and lack of specific precondition were the features of membership in this database. Language and narration of end-users were a dominate in this database but language and narration of elite in modern discourse of traditional library organization was marginalized. Tags are an important phenomenon for presentation of the user language and construction of the database. Uncontrolled, relative, non-standard, unofficial and de-authorized languages of end–users provide suitable status for deconstructive interpretations from the texts in LibraryThing. Classification, updatness, being free and non-profit were the moments of information organization discourse in LibraryThing. Features of modern discourse of information organization such as obsolescence, hierarchical, authoritarianism are rejecting to the field of discursivity. Discourse of digital information organization articulation stands in contrast to modern systems of information organization in libraries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse
  • information organization
  • tagging
  • LibraryThing
  • Laclau and Mouffe discourse analysis