شناسایی قابلیت‌های سیستم‌های خبره و چت‌بات‌ها در کتابخانه‌ها: مرور نظام‌مند

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران؛

چکیده

هدف: همواره در سطح جهان، بر تعداد کتابخانه‌هایی که برای ارائه خدمات مختلف از رایانه و نرم‌افزارهای هوشمند استفاده می‌کنند، افزوده می‌شود و کتابداران و اطلاع‌رسانان نیز کوشیده‌اند که با به کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی مانند سیستم‌های خبره، چت‌بات‌ها و دیگر سرویس‌های هوشمند به بهبود و ارتقا کیفیت و کمیت خدمات بپردازند. لذا پژوهش حاضر با هدف معرفی قابلیت‌های سیستم‌های خبره و چت‌بات‌ها، به تفیکیک خدمات مختلف کتابخانه‌ها انجام شده است.
روش‌شناسی: این مطالعه به روش مرور نظام‌مند و با  فرآیند هفت مرحله‌ای رایت و همکاران اجرا شده است. این مراحل در روش نظام‌مند عبارتند از: تعیین سوال پژوهش، تعیین قرارداد انجام کار، جستجوی متون، استخراج داده‌ها، ارزیابی کیفیت، تحلیل داده‌ها و ارائه نتایج و درنهایت تفسیر نتایج. کلیدواژه‌های این حوزه در هر سه پایگاه استنادی (خارجی) «وب آو ساینس»، «اسکوپوس» و «گوگل اسکالر» و در سه پایگاه اطلاعاتی داخلی «بانک اطلاعات نشریات کشور»، «پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی» و «مرجع دانش»، بدون در نظر گرفتن بازه زمانی، بررسی شد. در نهایت ۳۴ مقاله گزینش شد.
یافته‌ها: مرور ۳۴ مطالعه مرتبط نشان داد که سیستم‌های خبره، در سه نوع خدمات فنی، عمومی و مدیریتی کتابخانه‌ها کاربرد دارند اما با توجه به ماهیت چت‌بات‌ها که در مکالمات و ارتباطات هوشمند از جنس تعاملات انسانی کاربرد دارند؛ مشخص شد که تاکنون پژوهش‌های گوناگون، کاربردهای این بات‌های مکالمه را تنها در بخش خدمات عمومی کتابخانه‌ها و به طور خاص‌تر در خدمات و مصاحبه مرجع شناسایی و معرفی کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: در پایان انتظار می‌رود که کتابداران ضمن آشنایی با قابلیت‌ها و کاربردهای سیستم‌های خبره و چت‌بات‌ها، از همان مراحل طراحی تا به کارگیری این نظام‌های هوشمند برای کتابخانه‌ها، مشارکت داشته باشند. همچنین پیشنهاد می‌شود که در مطالعات آینده نقش و کاربرد چت‌بات‌ها در خدمات فنی و مدیریتی کتابخانه‌ها بررسی شود تا در ادامه زمینه طراحی این سرویس‌های هوشمند برای تمامی خدمات کتابخانه فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Capabilities of Expert Systems and Chatbots in Libraries: A Systematic Review

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hassan Azimi
 • Sara Dakhesh
 • Zahra Neamatollahi
چکیده [English]

Aim: The number of libraries utilizing smart computers and software to provide different services is unprecedentedly increasing worldwide. Librarians and informants have also attempted to use AI technologies such as expert systems, chatbots, and other smart services to improve and upgrade the quality and quantity of services. Therefore, the present study focused on identifying and introducing the capabilities and applications of expert systems and chatbots for library services.
Methodology: This study has been conducted in a systematic review method with a seven-step process by Wright et al. These steps in the systematic method are: determining the research question and then the protocol or contract for performing the task, searching for texts, extracting data, evaluating quality, analyzing data and presenting the results, and finally, interpreting the results. Then keywords in this field were searched in international (i.e., Web of Science, Scopus, and Google Scholar) and domestic (i.e., Magiran, Scientific Information Database/SID, and CIVILICA) databases regardless of the time interval. Finally, 34 articles were selected.
Results: The review of 34 related studies revealed that expert systems are used as technical, general, and managerial services in libraries. However, due to the nature of chatbots that are used for smart conversations and communications as human interactions, various studies have so far identified and introduced the applications of these chatbots only in the general services section of libraries while in reference services and interviews in particular.
Conclusions: Eventually, librarians are expected to become familiar with the capabilities and applications of expert systems and chatbots, as well as participating in the design and application phase of expert systems for libraries. It is further suggested that further studies investigate the role and application of chatbots in the technical and managerial services of libraries to provide a basis for designing these intelligent systems for all library services.

کلیدواژه‌ها [English]

 • artificial intelligence
 • Natural Language Processing
 • Intelligent Systems
 • Expert Systems
 • Chatbot
 • libraries
 • Intelligent Library
 • Technical services
 • Public services
 • Managerial Services
آزاد، اسداله، و مریم اخوتی. 1382. نظام‌های هوشمند و کاربرد آن‌ها در کتابداری و اطلاع‌رسانی. کتابداری و اطلاع‌رسانی 6 (4): 65-79.
آسیان، فاطمه. 1388. معرفی انواع خدمات کتابخانه‎های تخصصی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 25 (1): 153-165.
اکبرزاده، فرزانه، و علی سلیمانی ‌ایوری. 1392. سیستم خبره برای پیشنهاد ژورنال جهت چاپ مقاله. دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم‌های هوشمند ایران، بم. https://civilica.com/doc/276147 (دسترسی در 17/1/1400).
پورمناف، وحید، و شاهین معالی. 1393. هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره و کاربرد آن‌ها در کتابداری و اطلاع‌رسانی. اولین کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده‌های نو، مؤسسه آموزش عالی آیندگان. تنکابن. https://civilica.com/doc/308304 (دسترسی در 20/11/1399).
شاه‌شجاعی، علی. 1378. هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره و کاربرد آن‌ها در کتابداری و اطلاع‌رسانی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 14 (3): 28-36.
شهبازی، فرزاد، یعقوب نوروزی، و مهدی علیپور حافظی. 1394. بررسی میزان استفاده نرم‌‌افزارهای کتابخانة دیجیتال ایران از ویژگی‌های نظام‌های خبره در بازیابی اطلاعات. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 30 (3): 823-851.
شیرخدا، محمد، و مهدی بیگی. 1394. هوش مصنوعی و سیستم‎های خبره: مزایا، کاربردها و چالش‌های پیش رو. اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری. تهران. https://civilica.com/doc/502294 (دسترسی در 21/11/1399).
صفاری، محسن، هرمز سنایی‌نسب، و امیر پاکپور حاجی‌آقا. 1392. چگونه یک مرور سیستماتیک در زمینه سلامت انجام دهیم: یک مرور توصیفی. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 1 (1): 6-51.
عباسی، حجت، و مرضیه سیوندیان. 1399. مدیریت دانش و بررسی نقش هوش مصنوعی و سیستم‌های خبره در انواع آن. پژوهش‌های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری 2 (4): 67-80.
فتح‌اله بیاتی، محسن. 1388. بررسی مفهوم سیستم خبره و ارائة یک نمونه از کاربرد آن. فصلنامه بهبود 11 (25): 57-63.
فلاح، محسن، و مجید شیرزاد. 1391. کاربرد سیستم‌های خبره و هوش مصنوعی در کتابخانه‌ها. کنفرانس بین‌المللی مدل‌سازی غیرخطی و بهینه‌سازی. آمل. https://civilica.com/doc/187858 (دسترسی در 21/11/1399).
کبیری، محسن. 1399. کاربرد چت‌بات‌ها در زبان‌آموزی. عصر فاوا 127: 75-78.
 
Allison, DeeAnn. 2012. Chatbots in the library: is it time? Library Hi Tech 30 (1): 95-107.
Anderson, Barbara. 1990. Expert systems for cataloging: Will they accomplish tomorrow the cataloging of today? Cataloging & classification quarterly 11 (2): 33-48.
Arora, D., A. Bansal, N. Kumar, and A. Suri. 2020. Invigorating Libraries with Application of Artifificial Intelligence. Library Philosophy and Practice (e-journal) 3630. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/3630/ (accessed Jan. 23, 2021).
Asemi, Asefeh., and Adeleh. Asemi. 2018. Artificial Intelligence (AI) application in Library Systems in Iran: A taxonomy study. Library Philosophy and Practice (e-journal) 1840. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/1840/ (accessed Jan. 20, 2021).
Asemi, A., A. Ko, and M. Nowkarizi. 2020. Intelligent libraries: a review on expert systems, artificial intelligence, and robot. Library Hi Tech 39 (2): 412-434.
Bagchi, Mayukh. 2020. Conceptualising a Library Chatbot using Open-Source Conversational Artificial Intelligence. DESIDOC Journal of Library & Information Technology 40 (6): 329-333.
Bohle, Shannon. 2018. Plutchik: artificial intelligence chatbot for searching NCBI databases. Journal of the Medical Library Association: JMLA 106 (4): 501-503.
Borko, Harold. 1985. Artificial intelligence and expert systems research and their possible impact on information science education. Education for information 3 (2): 103-114.
Butkovich, N. J., K. L. Taylor, S. H. Dent, and A. S. Moore. 1989. An expert system at the reference desk: Impressions from users. The Reference Librarian 10 (23): 61-74.
Cox, A.M., S. Pinfield, and S. Rutter. 2019. The intelligent library: Thought leaders’ views on the likely impact of artificial intelligence on academic libraries. Library Hi Tech 37 (3): 418-435.
Dabke, K. P., and K. M. Thomas. 1992. Expert system guidance for library users. Library Hi Tech 10 (1): 53-60.
Dohrmann, E., J. Hügi, N. Scheurer, A. Trummer, R. Schneider, and C. Eggenberg. 2010. Bridging the virtual and the physical space: Kornelia–a chatbot for public libraries. https://www.repository.unipr.it/bitstream/1889/1276/1/Dohrmann_presentation.pdf (accessed Jan. 20, 2021).
Dow, Julie. 1992. Using expert systems to elucidate library and information theory. Library hi tech 10 (1): 119-125.
Fernandez, Peter. 2016. Through the looking glass: envisioning new library technologies understanding artificial intelligence. Library Hi Tech News 33 (3): 20-23.
Hervieux, S., and A. Wheatley. 2021. Perceptions of artificial intelligence: A survey of academic librarians in Canada and the United States. The Journal of Academic Librarianship 47 (1): 102270. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133320301610 (accessed Jan. 29, 2021).
Holthoff, Tim. 1989. Expert librarian applications of expert systems to library technical services. Technical Services Quarterly 7 (1): 1-16.
Jeng, Judy. 1995. Expert System Applications in Cataloging, Acquisitions, and Collection Development: A Status Review. Technical Services Quarterly 12 (3): 17-28.
Kane, Danielle. 2019. Creating, managing and analyzing an academic library chatbot. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 43. https://bid.ub.edu/en/43/kane.htm (accessed Jan. 29, 2021).
Kong, Jie. 2020. Application and Research of Artificial Intelligence in Digital Library. In International conference on Big Data Analytics for Cyber-Physical-Systems. Singapore 318-325. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-33-4572-0_47 (accessed Jan. 2, 2021).
Massis, Bruce. 2018. Artificial intelligence arrives in the library. Information and Learning Science 119 (7): 456-459.
Mckie, I. A. S., and B. Narayan. 2019. Enhancing the academic library experience with chatbots: An exploration of research and implications for practice. Journal of the Australian Library and Information Association 68 (3): 268-277.
Meghabghab, G. V., and D. B. Meghabghab. 1994. INN: an intelligent negotiating neural network for information systems: a design model. Information processing & management 30 (5): 663-685.
Morris, Anne. 1991. Expert systems for library and information services—a review. Information Processing & Management 27 (6): 713-724.
Nawaz, N., and M. A. Saldeen. 2020. Artificial intelligence chatbots for library reference services. Journal of Management Information and Decision Sciences 23 (S1): 442-449.
Omame, I. M., and J. C. Alex-Nmecha. 2020. Artificial Intelligence in Libraries. In Managing and Adapting Library Information Services for Future Users. IGI Global 120-144. https://www.igi-global.com/chapter/artificial-intelligence-in-libraries/245111 (accessed Jan. 20, 2021).
Pourahmad, A. A., M. Neshat, and A. Baghi. 2012. Service quality assessment in the academic library: Use of hybrid fuzzy expert system. African Journal of Business Management 6 (46): 11511-11529.
Rada, Roy. 1990. An expert system for journal selection. IEEE Expert 5 (2): 60-68.
Rajesh, H. M., M. Nagaraja, and M. Z. Kurian. 2014. Artificial Intelligence Based Dynamic Strain Measurement System on FPGA. International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering 2 (6): 4572-4577.
Ranoliya, B. R., N. Raghuwanshi, and S. Singh. 2017. Chatbot for university related FAQs. International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI) 1525-1530. https://ieeexplore.ieee.org/document/8126057 (accessed Jan. 19, 2021).
Ratledge, David. 2012. Library Chatbots? Tennessee Libraries 62 (3). https://www.proquest.com/docview/1559892679?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true (accessed Jan. 22, 2021).
Riddick, John F. 1990. Reference librarians and serial publications in the age of artificial intelligence. The Reference Librarian 12 (27-28): 281-287.
Samani, H. A., and E. Saadatian. 2012. A multidisciplinary artificial intelligence model of an affective robot. International Journal of Advanced Robotic Systems 9 (1): 6-17.
Vincze, Joseph. 2017. Virtual reference librarians (Chatbots). Library Hi Tech News 34 (4): 5-8.
Wang, B., Y. Qin, and Q. Huang. 2020. The Prospective of Library Spurred by Artificial Inteligence-China Survey. In 3rd International Conference on Advanced Electronic Materials, Computers and Software Engineering (AEMCSE) 175-179. Shenzhen, China.
Wright, R. W., R. A. Brand, W. Dunn, & K. P Spindler. 2007. How to write a systematic review. Clinical Orthopaedics and Related Research 455: 23-29.
Yao, F., C. Zhang, and W. Chen. 2015. Smart talking robot Xiaotu: participatory library service based on artificial intelligence. Library Hi Tech 33 (2): 245-260.
Yu, K., R. Gong, L. Sun, and C. Jiang. 2019. The Application of Artificial Intelligence in Smart Library. In International Conference on Organizational Innovation (ICOI) 100: 708-713. Ulsan, South Korea.