بررسی کاربرد لایه‌های وب معنایی در سامانه‌های مدیریت مجلات ایران

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی لایه­‌های وب معنایی در سامانه­‌های مدیریت‌های فعال مجلات ایران انجام شد. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از سیاهه وارسی استفاده شد و تحلیل داده­‌ها با استفاده از نرم‌افزار اِس پی اِس اِس صورت گرفت. بررسی­‌های صورت گرفته در خصوص معماری فناوری معنایی سامانه­‌های مدیریت مجلات در حوزه بازیابی اطلاعات نشان داد که، سامانه نئواسکرایبر (کوثر) رتبه اول را در بین 5 سامانۀ مورد بررسی به دست آورده است؛ و سامانه‌­های سمینا و یکتاوب در رتبه دوم قرار گرفتند. همچنین مشاهده شد که از بین لایه‌­های وب معنایی، لایه یو آر آی بیش‌ترین کاربرد و لایۀ آر دی اف کم­ترین میزان کاربرد را در سامانه­‌های مدیریت مجلات داشته است. یافته‌­های آزمون خی دو مشخص نمود که بین کاربرد لایه‌­های وب معنایی در سامانه­‌های مختلف مدیریت مجلات تفاوت معناداری مشاهده نشد. به نظر می­‌رسد که استفاده و به کارگیری وب معنایی در سیستم­‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات در جامعه اطلاعاتی یک امر مهم ضروری است که باید بیش از گذشته به آن توجه نمود و زیرساخت­‌های لازم جهت استفاده از این فناوری­‌ها را ایجاد کرد. سامانه­‌های مدیریت مجلات نیز که تا کنون اقدامات خوبی را در این رابطه داشته­‌اند لازم است به منظور ارائه خدمات شایسته به جامعه علمی تمام توان خود را در استفاده از این فناوری به کارگیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Application of Semantic web layers in management systems of Iranian Journals

نویسندگان [English]

  • Mohammadhassan Azimi 1
  • Fatemeh Rafieinasab 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the structure and presence of semantic web layers in the journal management systems of the country, which is applied in terms of purpose and in terms of data collection, has been done by survey method and descriptive approach. The statistical population of the study constitutes all active systems of Iranian journals. In this study, a checklist was used to collect data and data analysis was performed using SPSS software. Studies on the structure of the semantic technology architecture of journal management systems in the field of information retrieval showed that the neo-scriber system (Kowsar) has gained the first rank among the 5 systems studied; And Semina and Yektaweb systems were in the second place. It was also observed that among the semantic web layers, the URI layer had the highest presence and the RDF layer had the lowest presence in journal management systems. Chi-square test results showed that there was no significant difference between the presence of semantic web layers in different journal management systems. It seems that the use of semantic web in information storage aretrieval systems in the information society is an important issue that should be paid more attention than before and the necessary infrastructure to use these technologies Created. Journal management systems that have taken good measures in this regard so far need to do their best to use this technology in order to provide decent services to the scientific community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic Web
  • Semantic Web Layers
  • Journal Management System
اسدی، اصغر. 1386. سیستم مجله آزاد (اُ‌جی‌اِس) رویکردی نوین در سیستم مدیریت مجلات الکترونیکی. مدیریت اطلاعات 2 (1-2): 81-84.
بابایی، کبری. 1390. میزان استفاده از فراداده‌های زبان نشانه‌گذاری فرامتن در طراحی وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های ایران. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (کتاب سابق) 4 (88): 149-168.
باقری، توران، و یعقوب نوروزی. 1398.مقایسه بین وضع موجود و مطلوب کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم‌افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایران. کتابداری و اطلاع‌رسانی‌ 4 (92): 48-75.
حاجی‌احمدی، سیمین، و یعقوب نوروزی. 1396. بررسى کاربرد فناورى معنایى براى سازماندهی اطلاعات در نرم‌افزارهاى کتابخانه دیجیتالى. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 32 (3): 875-896.
خاتمی، رضا، علی‌اصغر آل شیخ، و مجید همراه. 1386. نقش وب معنایی در ارتقاء سیستم‌های اطلاعات مکانی.
تهران: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. قابل ‌دسترس در‌ http://www.ncc.org.ir/_DouranPortal
..pdf8743/Documents/ (دسترسی در 01/07/1400)
دری، راحله. 1393. مقایسه و ارزیابی موتورهای جست‌وجوی معنایی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت 31 (2): 467-48
رجبی‌مهر، فرناز. 1386. وب معنایی: جست‌وجوی داده‌های معنادار وب. ماهنامه وب 1 (88): 14-17.
رمضان شیرازی، مهتاب، فیروزه زارع فراش‌بندی، حسن اشرفی‌ریزی، رسول نوری. 1391. مقایسه وب‌سایت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی ایران از نظر به‌کارگیری عناصر ابرداده‌ای زبان نشانه‌گذاری فرامتن و دابلین کور. مدیریت اطلاعات سلامت 6 (28): 822-832.
سعادت، رسول، و مظفر چشمه‌سهرابی. 1398. هستی‌شناسی: مبانی شکل‌گیری و جایگاه و کاربرد آن در علم اطلاعات و وب معنایی. فصلنامه علمی، تخصصی 1 (2): 126-148.
شریفی، شهرزاد، مریم شعبان‌زاد، و سیما فیاض. 1390. نقش وب معنایی در بازیابی اطلاعات. فصلنامه دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات) 3 (12): 41-52.
کریمی، المیرا، محمود بابایی، و ملوک‌السادات حسینی بهشتی. 1396. بررسی ویژگی‌های معنایی و هستی‌شناسانة نظام‌های بازیابی اطلاعات مبتنی بر اصطلاحنامه و هستی‌شناسی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 34 (4): 1585-1612.
محمدی رضاگاه، جمیله. 1399. بررسی دیدگاه کتابداران در خصوص میزان انطباق سامانه مدیریت یکپارچه موجود در کتابخانه‌های دانشگاهی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور با وب معنایی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز. اهواز.
مکبریان، مهسا، شیما ورشوی، و سعید مؤذن.1394، مروری بر روش‌های تجزیه و تحلیل اسناد RDF، دومین کنفرانس بین‌المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری‌های نوین در علوم مهندسی. دانشگاه تربت‌ حیدریه. تربت ‌حیدریه.
 
Arun, P., and K. Iyakutti. 2009. Ontology Generation from Session Data for Web Personalization Links. Computer Science 1 (4): 241-245.
Babič, F., V. Bureš, P. Čech, M. Husáková, P. Mikulecký, K. Mls, ... & M. Zanker. 2022. Review of Tools for Semantics Extraction: Application in Tsunami Research Domain. Information 13 (1): 1-30.
Chang ,H., & H.-J. Kong. 2018. A new online journal management system. Healthcare informatics research 24 (1): 1-2.
Gerber, A. J., A. Barnard, & A. J. Van der Merwe. 2007. Towards a semantic web layered architecture.‏ Proceedings of the IASTED International Conference on Software Engineering.
Gerber A., A. van der Merwe, & A. Barnard. 2008. A Functional Semantic Web Architecture. In: Bechhofer S., Hauswirth M., Hoffmann J., Koubarakis M. (eds) The Semantic Web: Research and Applications. ESWC 2008. Lecture Notes in Computer Science, vol 5021. Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-68234-9_22.
Hasan, L. R., & E. Abuelrub. 2013. Usability Testing for IAJIT OpenConf Journal Management System. Journal of Software 8 (2): 387-396.
Hawthorne, D. 2003. Administrative metadata to support the acquisition of continuing E-Resources. Serials Review 29 (4): 276-281.
Hudec, M. and P. Büchler. 2009. Metadata and website design for statistical data dissemination. Management 1 (61): 23-30.
Knoth, Petr. 2013. From open access metadata to open access content: two principles for increased visibility of open access content. In: Open Repositories 2013, 8-12 Jul 2013, Charlottetown, Prince Edward Island, Canada.URL: http://or2013.net/sites/or2013.net/files/oa-metada.
Krewinkel, A., & R. Winkler. 2017. Formatting Open Science: agilely creating multiple document formats for academic manuscripts with Pandoc Scholar. Peer Journal of computer science, 3, e112.‏doi: https://doi.org/10.7717/peerj-cs.112.
Monsen, Karen A., et al. 2018. "Use of the Omaha System for ontology-based text mining to discover meaning within CaringBridge social media journals." Kontakt 20.3 (2018): e210-e216.
Rahimi, A., M. R. Soleymani, A. Hashemian, M. R. Hashemian, and A. Daei. 2018. Evaluating digital libraries: a systematised review. Health Info Libr J. 35 (3): 180-191. doi: 10.1111/hir.12231.
Sriharee, G. 2015. An ontology-based approach to auto-tagging articles. Vietnam Journal of Computer Science 2 (2): 85-94.
Vasileiou, M., J. Rowley, & R. Hartley. 2013. Metadata and providing access to e‐books. British Journal of Educational Technology 44 (3): 518-528.