آینده‌پژوهی استفاده از فناوری بلاکچین جهت تسهیل مدیریت اطلاعات در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد کنشگر-شبکه

نویسندگان

دانشگاه گیلان ، رشت، ایران

چکیده

 تعاملات پیچیده بین بازیگران صنایع، نیازمند یک بستر هوشمند، به منظور ساماندهی کارا و دقیق اطلاعات، می‌­باشد. فناوری بلاکچین، پتانسیل ایجاد تغییرات بنیادی در سازمان­‌ها را دارد. مسئله‌­ای که این تحقیق قصد دارد به آن بپردازد این است که با استفاده از فناوری بلاکچین چگونه می‌­توان پیچیدگی­‌های هماهنگیِ تعاملات سازمان تأمین اجتماعی، در راستای فرایند مدیریت اطلاعات­، تسهیل نمود؟

جوهره منطقی پژوهش نظریه کنشگر_شبکه و استراتژی عملی پژوهش، آینده‌­پژوهی است. داده­‌های پژوهش، بر مبنای روش تئوری زمینه­ای، گردآوری و تحلیل شد. نمونه‌­گیری مبتنی بر هدف، بین 36 نفر از خبرگان، تا اشباع نظری، استمرار یافت؛ سپس فرایند ساخت سناریو بر اساس روش ماتریس شبکه جهانی کسب­‌وکار، تا رسیدن به سناریوی ایده‌­آل ادامه یافت.
پس از استخراج انواع سناریوهای سازمان پس از پیاده­سازی بلاکچین، به روش سناریونویسی، در سناریوی ایده­‌ال سازمان مشخص شد سازمان می­‌تواند به بهترین نحو این فناوری را در ارتباط با سایر بخش­‌های مرتبط با خدمات سازمان، پیاده سازی و از مزایای آن استفاده نماید.
با حضور کنشگران شبکه و تشکیل بلاکچین مجاز، تمام سازمان‌­هایی که رویه­‌های کاری اشتراکی دارند، قادرند به اطلاعات لازم برای تسهیل رویه­‌های کاری خود، در حداقل زمان و با حداکثر سرعت، دست یابند. گردش اطلاعات در شبکه به این صورت، بسیار روان می­‌باشد و بسیاری از روال­‌های دست و پاگیر، عملا حذف  می­‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

study of the future of using blockchain technology to facilitate information management in the organization

نویسندگان [English]

  • Mahbubeh Esmaili
  • Mohammad Hassan Qolizade
  • Mahmoud Moradi
  • Mostafa Ebrahim pour Azbari
چکیده [English]

Complex interactions between industry actors require an intelligent platform in order to efficiently and accurately organize information. Blockchain technology has the potential to bring about fundamental changes in organizations. The issue that this research intends to address is how to use Blockchain technology to facilitate the complexity of interaction coordination in the Social Security Organization in line with the information validation process?
The logical essence of this research is the actor-network theory and the practical strategy of the research is futures research. The required data were collected and analyzed based on grounded theory (GT). Objective sampling was employed to select 36 experts as the sample and until theoretical saturation, continued. Then, the scenario-building process continued until reaching the ideal scenario based on the global business network matrix method.
After extracting all types of organization scenarios (after implementing Blockchain technology) by scriptwriting, in the ideal scenario this fact was determined that the organization can implement this technology in relation to other parts related to the services of the organization in best ways and use its benefits.
with the help of network activists and acceptable Blockchain establishment, all organizations which have the communal approaches can reach the necessary information to facilitate their work approaches in minimum time and maximum fastness. Information circulation in this network would be very manageable and would practically remove many cumbersome routines.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Actor-Network Theory
  • (ANT). Blockchain
  • Know Your Customer (KYC)
  • Iranian Social Security Organization
  • Smart Contracts
آقایی طوق، مسلم، و مهدی ناصر. 1398. سازوکار و چالش‌های پیاده‌سازی بستر بلاکچین در توسعة دولت الکترونیک و آثار آن بر نظام مالیاتی. حقوق اداری ۶ (۱۹): ۹-۳۳.
اشتراس، آنسلم، و جولیت کوربین. 1997. اصول روش تحقیق کیفی: نظریة مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمة بیوک محمدی. 1385. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
افشار حمیدرضا، سید شمس‌الدین حسینی، و محمدرضا موحدی‌صفت. 1399. ارائه مدل مفهومی فرصت‌ها و تهدیدات به‌کارگیری و توسعه فناوری زنجیره بلوکی در جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی امنیت ملی 10 (36): 307-348.
بنی‌طالبی دهکردی، بهاره، فریدون رهنمای رودپشتی، هاشم نیکومرام، و قدرت‌اله طالب‌نیا. 1395. تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 16: 119-130.
حاج‌آقا معمار، حامد، فریبرز رحیم‌نیا، و علیرضا خوراکیان. 1392. سناریونگاری شبکة جهانی کسب‌وکار. مطالعات مدیریت راهبردی 16: 61-87.
حسینی‌نسب سید ‌مهدی، مهدی شامی زنجانی، آرین قلی‌پور. 1400. ارائه مدل شایستگی مدیر ارشد دیجیتال به‌عنوان حکمران تحول دیجیتال در سازمان. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. ۳۶ (۳)‌: ۸۳۵-۸۶۰.
خوارزمی، امیدعلی، و فروزان طاهری. 1398. ارائۀ سناریوهای محتمل در شکل‌گیری شهر الکترونیک مشهد در افق 1404. جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای 17 (1): 193-222. doi: 10.22067/geography.v17i2.73997
رستمی مازویی، نعمت، فریدون رهنمای رودپشتی، سید محمدرضا رئیس‌زاده، و زهرا پورزمانی. 1398. واکاوی و تبیین اثرات کنشگران فنی و انسانی بر کارکردهای سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت با استفاده از نظریه شبکه کنشگران. حسابداری مدیریت 12 (41): 91-110.  
سپهوند رضا، محمدامین آئینی، و محمدحسین آزادی. 1400. اثر یادگیری استراتژیک بر تقویت سرمایه اطلاعاتی با نقش میانجی معماری دانش سازمانی؛ مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری تهران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۶ (۳): ۸۹۳-۹۲۰.
شوارتز، پیتر. 1996. هنر دورنگری. ترجمة عزیز علیزاده. 1391. تهران: انتشارات مرکز آینده‏پژوهی علوم فناوری دفاعی.
صباغی‌نژاد، زیور، و غلامرضا حیدری. 1394. پانزده تعریف از مدیریت اطلاعات. مطالعات کتابداری و علم اطلاعات 7 (16): 39-58. doi: 10.22055/slis.2016.12034
کلهر، مهدی، و حسین ذبیحی. 1398. آینده‌پژوهی تأخیرات پروژه‌های شهری با رویکرد تحلیل لایه‌ای علت‌ها، سناریونویسی، تاپسیس فازی و سوات. فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت 30 (116): 185-200.
محمد‌ابراهیم‌زاده، صانع، شریفه سرگلزایی، صمد محمدابراهیم‌زاده، و علی ایران‌شاهی. ۱۳۹۶. نظریه کنشگر شبکه به‌عنوان چارچوب تحلیلی برای پیش‌بینی پذیرش فناوری تاکسی‌متر در شهر اصفهان،.کنفرانس بین‌المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر. دانشگاه اسوه - دانشگاه شهید بهشتی. تهران.
محمدی، شهریار و نازنین قنبری. 1399. ارائة مدلی برای احراز هویت توزیع‌شده در یک شبکه سلامت الکترونیک با استفاده از بلاکچین. مجله انفورماتیک سلامت و زیست‌پزشکی ۷ (۴): ۴۱۳-۴۲۴.
 نادری‌فر، مهین، حمبده گلی، و فرشته قلیجانی. 1396. گلوله‌برفی، روشی هدفمند در نمونه‌گیری تحقیقات کیفی. نشریه گام‌های توسعه در آموزش پزشکی 3 (14): 171. doi: 10.5812/SDME.67670
ولیان، حسن، علیرضا کوشکی‌جهرمی، و حسن بودلائی. 1396. طراحی مدل قابلیت‌های فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولت. مطالعات مدیریت کسب‌و‌کار هوشمند 5 (20): 5-40. doi: 10.22054/ims.2018.8615
 
Burga, Ruben, and Davar Rezania. 2017. Project accountability: An exploratory case study using actor–network theory. International journal of project management 35 (6): 1024-1036.Doi: 10.1016/j.ijproman.2017.05.001
Chang, Victor, Patricia Baudier, Hui Zhang, Qianwen Xu, Jingqi Zhang, and Mitra Arami. 2020. How Blockchain can impact financial services–The overview, challenges and recommendations from expert interviewees. Technological forecasting and social change 158 (2020): 120166. DOI: 10.1016/j.techfore.2020.120166
Chlatt, Vincent, Johannes Sedlmeir, Simon Feulner, and Nils Urbach. 2021. Designing a Framework for Digital KYC Processes Built on Blockchain-Based Self-Sovereign Identity. Information & Management 103553 Doi: 10.1016/j.im.2021.103553
Gatteschi, Valentina, Fabrizio Lamberti, Claudio Demartini, Chiara Pranteda, and Víctor Santamaría. 2018. Blockchain and smart contracts for insurance: Is the technology mature enough? Future Internet 10 (2): 20. DOI: 10.3390/fi10020020
Jóhannesson, Gunnar Thór, and Jørgen Ole Bærenholdt. 2020. Actor-Network Theory. In International Encyclopedia of Human Geography. 2 edn, vol. 1, Elsevier: 33-40. Elsevier, 2020. Doi: 1016/ B978-0-08-102295-5.10621-3
Konstantinidis, Ioannis, Georgios Siaminos, Christos Timplalexis, Panagiotis Zervas, Vassilios Peristeras, and Stefan Decker. "Blockchain for business applications: A systematic literature review.2018. In International Conference on Business Information Systems. Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-93931-5_28
Lincoln, Yvonna S., and Egon G. Guba.1985. Naturalistic inquiry. Thousand Oaks. CA: Sage. P: 124
Malhotra, Diksha, Poonam Saini. & Awadhesh Kumar Singh. 2021. How Blockchain Can Automate KYC: Systematic Review. Wireless Pers Commun. Doi: 10.1007/s11277-021-08977-0.
Martens, Dennis, Alexander van Tuyll van Serooskerken, and Mart Steenhagen. 2017. Exploring the potential of blockchain for KYC. Journal of Digital Banking 2 (2): 123-131.
Mondal, Prakash Chandra, Rupam Deb, and Mohammad Nurul Huda. 2016. Know your customer (KYC) based authentication method for financial services through the internet. In 2016 19th International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT). IEEE: 535-540. Dhaka, Bangladesh. DOI: 10.1109/ICCITECHN.2016.7860255
Morkunas, Vida J., Jeannette Paschen, and Edward Boon. 2019. How blockchain technologies impact your business model. Business Horizons 62 (3): 295-306.Doi: 10.1016/j.bushor.2019.01.009
Parra-Moyano, José, Tryggvi Thoroddsen, and Omri Ross. 2019. Optimised and dynamic KYC system based on blockchain technology. International Journal of Blockchains and Cryptocurrencies 1 (1): 85-106. DOI:10.1504/IJBC.2019.101854
Schlatt, Vincent, Johannes Sedlmeir, Simon Feulner, and Nils Urbach. 2021. Designing a framework for digital KYC processes built on blockchain-based self-sovereign identity. Information & Management: 103553. DOI:10.1016/j.im.2021.103553
Sklaroff, Jeremy M. 2017. Smart contracts and the cost of inflexibility. U. Pa. L. Rev. 166:263. Available at https://ssrn.com/abstract=3008899 (accessed Feb. 10, 2020)
Tarantino, Anthony, and Deborah Cernauskas. 2010. Essentials of risk management in finance. Vol. 53. Canada: John Wiley & Sons.
Williams-Jones, Bryn, and Janice E. Graham. 2003. Actor-network theory: a tool to support ethical analysis of commercial genetic testing. New genetics and society 22 (3): 271-296.        Doi:10.1080/1463677032000147225