ارائه معماری پیشنهادی به کارگیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها‌‌ی دانشگاهی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی؛ دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی؛ دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز؛ ایران

2 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ استاد؛ گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی؛ دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز؛ ایران

3 دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ دانشیار؛ گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛ دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی؛ دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز؛ ایران

4 دکتری مهندسی کامپیوتر؛ دانشیار؛ گروه مهندسی کامپیوتر؛ دانشکده مهندسی؛ دانشگاه شهید چمران اهواز؛ اهواز؛ ایران

10.22034/jipm.2023.701680

چکیده

اینترنت اشیاء در حال تبدیل شدن به یک عنصر کلیدی از اینترنت آینده و یک زیرساخت حیاتی ملی و بین­المللی است و به نظر می­رسد معرفی اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها‌‌ امری قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین شناسایی معماری به کارگیری اینترنت اشیاء در کتابخانه‌ها‌‌ی دانشگاهی ایران مهم­ترین دغدغه­ و مسئله اصلی پژوهش حاضر است، که با توجه به جستجوهای به عمل آمده تاکنون معماری که بر مبنای بررسی نظام‌مند مطالعات، معماری­ها، الگوهای پیشین و ترکیب یافته‌ها‌‌ی آنان طراحی شده باشد، برای کتابخانه‌ها‌‌ی دانشگاهی ایران ارائه نشده است، ‌لذا این پژوهش می­تواند آغازی برای بهره ­برداری از این فناوری نوظهور باشد. نوع پژوهش بر اساس هدف، توسعه­ای-کاربردی است و از نظر مسیر اجرا، از روش­های فراترکیب، پیمایشی-تحلیلی و تایید خبرگان موضوعی استفاده شده است. پایگاه­های­ اطلاعاتی الزویر، اسکوپوس، امرالد، LISTA، IEEE Xplore، مگیران، پایگاه مجلات تخصصی نور، سیویلیکا، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و موتور جستجوی گوگل اسکالر مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله اول بعد از بررسی پایگاه­های مذکور، پژوهشگران به استخراج مؤلفه‌ها‌‌ و شاخص­های کاربرد اینترنت اشیاء پرداختند که 9 مؤلفه (ساختمان، مدیریت، کاربران، کتابداران، امانت، سالن مطالعه، مرجع، فهرست نویسی، سواد اطلاعاتی) و 31 شاخص برای طراحی معماری مشخص گردیدند. جهت تایید این مولفه­ ها و شاخص­ ها از دیدگاه جامعه هدف (مدیران کتابخانه ­های دانشگاهی ایران) سیاهه وارسی محقق ساخته­ ای برای آنان ارسال شد. منظور از این کتابخانه‌ها‌‌،‌ کتابخانه‌ها‌‌ی ‌مرکزی ‌دانشگاه‌ها‌‌ی جامع است، که به شیوه سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند و بعد از بررسی نتایج آزمون تی تست تک نمونه­ای معین شد که کلیه مؤلفه‌ها‌‌ و شاخص­ها جهت کاربرد در کتابخانه‌ها‌‌ی دانشگاهی ایران مورد موافقت جامعه هدف قرار دارد. سپس با بررسی جامع این پژوهش­های پیشین، معماری پیشنهادی طراحی گردید و از نظر خبرگان حوزه اینترنت اشیاء مورد تایید قرار گرفت. معماری پیشنهادی از پنج لایه دستگاه، شبکه، میان افزار، خدمات، امنیت و حریم خصوصی تشکیل شده است که روش کار هر کدام از لایه ­ها شرح داده شده است. در صورتی که مدیران این کتابخانه‌ها‌‌، تمایل به کاربرد اینترنت اشیاء داشته باشند، می‌توانند از این معماری پیشنهادی برای اصول زیربنایی کار خود استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a proposed architecture for the use of Internet of Things in Iranian academic libraries

چکیده [English]

The Internet of Things is becoming a key element of the future Internet and a vital national and international infrastructure, and it seems that the introduction of the Internet of Things in libraries is imminent and inevitable; Therefore, the identification of the architecture of using the Internet of Things in Iranian academic libraries is the most important concern and the main problem of the present research, which according to the searches carried out so far, the comprehensive architecture based on the systematic review of studies, architectures, previous models and the combination of findings They have been designed, it has not been presented for university libraries in Iran, so this research can be the beginning of exploiting this emerging technology. Based on the purpose, the type of research is developmental-applied, and in terms of the execution path, meta-composite, survey-analytical methods and the approval of subject experts have been used. The databases of Elsevier, Scopus, Emerald, LISTA, IEEE Xplore, Migran, Noor Specialized Journals Database, Civilica, University Jihad Scientific Information Center Database, and Google Scholar Search Engine were reviewed. In the first stage, after reviewing the mentioned databases, the researchers extracted the components and indicators of IoT application, which have 9 components (building, management, users, librarians, lending, reading room, reference, cataloging, information literacy) and 31 Indicators for architectural design and operational pattern were identified. In order to confirm these components and indicators from the point of view of the target community (administrators of university libraries in Iran), a researcher's checklist was sent to them. The meaning of these libraries is the central libraries of comprehensive universities, which were studied in the census method and after examining the results of the one-sample t-test, it was determined that all the components and indicators for use in university libraries in Iran are approved by the society. The target is located. Then, with a comprehensive review of these previous researches, a proposed architecture that is comprehensive and clear was designed and approved by experts in the field of Internet of Things. The proposed architecture consists of five layers: device, network, middleware, services, security and privacy, and the working method of each layer is described. If the managers of these libraries have a desire to use the Internet of Things, they can use this proposed architecture for the basic principles of their work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Internet of Things
  • IOT
  • Architecture
  • University Libraries
  • Iran