ارائه روشی مبتنی بر تحلیل مراجع کتابشناختی برای شناسایی مقالات علمی مرتبط در کتابخانه های دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری؛ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام؛ شیراز، ایران؛

چکیده

حجم مستندات و مقالات علمی در دهه اخیر افزایش بسیار زیادی کرده است که این امر، شناسایی مقالات مرتبط در کتابخانه های دیجیتال را با چالش هایی روبرو کرده است. هدف این پژوهش، ارائه روشی مبتنی بر تحلیل مراجع کتابشناختی برای شناسایی مقالات علمی مرتبط در کتابخانه های دیجیتال است. جامعه آماری این پژوهش، مقالات منتشر شده در 5 سال اخیر در نشریات فارسی و انگلیسی نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در حوزه علوم کامپیوتر می باشد. روش پیشنهادی قادر است با تحلیل مراجع مقالات، مقالاتی را که بیشترین شباهت با مقاله داده شده دارند، پیدا کند و آنها را بر اساس میزان شباهتشان، مرتب نماید. در این راستا بعد از استخراج عنوان و بدست آوردن شباهت میان مراجع موجود میان مقالات، آن دسته از مقالاتی که بیشترین شباهت را با یک مقاله دارند، شناسایی شده و بر اساس میزان شباهتشان مرتب می شوند. به منظور مقایسه، روش پیشنهادی با روش های دیگر مقایسه شد که نتایج بدست آمده روی هم داده های فارسی و هم داده های انگلیسی نشاندهنده کارایی روش پیشنهادی در شناسایی مقالات مرتبط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Proposing a Method based on analysis of bibliographic references to identify related scientific articles in digital libraries

نویسنده [English]

  • Niloofar Mozafari
چکیده [English]

The volume of scientific documents and articles has increased dramatically in the last decade. It makes too difficult to find the relevant documents based on the user’s query. Information retrieval systems help researchers to find relevant scientific articles. One of the capabilities that help researchers to find the relevant papers is the feature of finding related scientific articles to an article. In other words, this feature allows to the researcher to view other related articles by selecting one article.
The purpose of this research is to present a method based on the analysis of bibliographic references to identify related scientific articles in digital libraries. The statistical population of this research is the articles published in the last 5 years in Persian and English publications indexed in the ISC in the field of computer science. The proposed method is able to find the articles that are most similar to the given article by analyzing the references of the articles and ranking them based on their similarity. To do that, after extracting the title and obtaining the similarity between the existing references among the articles, those articles that have the most similarity are identified and sorted based on their similarity. The proposed method has been compared with other methods, and the obtained results on both Persian and English data are promising.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bibliographic references
  • information retrieval
  • similarity measure
  • precision