شناسایی و تحلیل اقدامات کلان به منظور تحقق اهداف تنظیم‌گری در شبکه ملی اطلاعات کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

چکیده

راه‌اندازی زیست‌بوم شبکه ملی اطلاعات برای پاسخ‌گویی به چالش‌های فضای مجازی، به عنوان راه‌کار اصلی مطرح شده است. امروزه کشورها برای حاکمیت در فضای مجازی و رفع چالش‌های آن به‌ویژه در زمینه‌های امنیتی و حقوقی اقدام به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات بر روی این بستر کرده‌اند. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ گستردگی تعریف و ماموریتهای شبکه ملی اطلاعات، ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ نهاد یا نهادهای رگولاتور، ایجاد تعادل و توازن در زیست‌بوم آن، می‌باشد. تعیین اقدامات کلان تنظیم‌گری شبکه ملی اطلاعات، موضوعی است که برای محقق شدن اهداف شبکه ملی اطلاعات، اهمیت بسیاری داشته و نیازمند بررسی اسناد بالادستی است. بررسی اسناد بالادستی در این پژوهش، با استفاده از روش اسنادی صورت گرفته و سپس از طریق مصاحبه گروهی با خبرگان، اطلاعات لازم گردآوری شده و با به کارگیری تکنیک دلفی، تحلیل داده‌ها، صورت پذیرفته‌است. درنهایت 25 اقدام کلان تنظیم‌گری احصا شده و 11 اقدام کلان، با اولویت‌ اول، 10 اقدام کلان با اولویت دوم و 4 اقدام کلان با اولویت سوم تشخیص داده شد. با توجه به ابعاد گسترده شبکه ملی اطلاعات و عدم تعیین جایگاه و اقدامات کلان تنظیم‌گری در معماری شبکه ملی اطلاعات، در این پژوهش، اقدامات کلان تنظیم‌گری شبکه ملی اطلاعات براساس اسناد بالادستی، نگاشت اقدامات کلان با معماری شبکه ملی اطلاعات و اولویت‌بندی اقدامات کلان تنظیم‌گری جهت تحقق اهداف کلان شبکه ملی اطلاعات، شناسایی، تحلیل و تبیین، گردیده‌است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of Macro Actions to Achieve Regulatory Goals in the Country's National Information Network

نویسندگان [English]

  • Hassan Yeganeh
  • Azam Sadat Mortazavi Kahangi
  • Anita Hadizadeh
ICT Research Institute
چکیده [English]

The triggering of the national information network ecosystem has been proposed as the main solution to respond to the challenges of cyber space. Today, countries have launched a national information network and provided services on this platform in order to rule in cyber space and solve its challenges, especially in security and legal fields. Considering the scope of the definition and missions of the National Information Network, the mission of the regulatory institutions are to create balance in its ecosystem. Determining the macro-regulatory actions of the National Information Network is an issue that is very important for the realization of the goals of the National Information Network and requires the review of upstream documents. The review of upstream documents in this research was done using the documentary method, and then through group interviews with experts, the necessary information was collected and the data was analyzed using the Delphi technique. Finally, 25 macro actions of regulation were counted and 11 macro actions were recognized with first priority, 10 macro actions with second priority and 4 macro actions with third priority. Considering the wide dimensions of the National Information Network and the lack of determination of the position and macro-regulatory actions in the architecture of the National Information Network, in this research, the macro-regulatory actions of the National Information Network based on upstream documents, the mapping of macro-regulatory actions with the architecture of the National Information Network and the prioritization of macro-regulatory actions for the realization of the goals of the national information network has been identified, analyzed and explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Information Network
  • regulation
  • macro-regulation actions
  • Virtual space