روند تکامل فناوری؛ مورد مطالعه: تحلیل رده‌های موضوعی پروانه‌های ثبت اختراع RFID

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه یزد

10.35050/JIPM010.2017.012

چکیده

رده‌های موضوعی پروانه‌های ثبت اختراع، انعکاس‌دهنده محتوا و حوزه موضوعی درون آن پروانه‌ها هستند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، تحلیل رده‌های موضوعی پروانه‌های ثبت اختراع برای شناسایی حوزه‌های موضوعی فناوری RFID است. این پژوهش، از لحاظ نوع، کاربردی و از نظر روش تحلیل داده‌ها مبتنی بر تحلیل شبکه‌های اجتماعی و خوشه‌بندی است.
جامعه پژوهش را 35627 پروانه‌ ثبت اختراعی تشکیل می‌دهد که در عنوان یا چکیده آن‌ها اصطلاح RFID و Radio Frequency Identification وجود دارد و در پایگاه پروانه‌های ثبت اختراع «مؤسسه ثبت اختراع و علائم تجاری ایالات متحده آمریکا»(USPTO) به ثبت رسیده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای اکسل، اس‌پی‌اس، نت‌دراو و راورماتریس انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان دادند که رشد پروانه‌های ثبت اختراع در دوره مورد بررسی از یک روند رشد نمایی برخوردار است. از طریق فاکتورهای فراوانی و عمر استفاده رده‌های موضوعی، 803 رده پُراهمیت تشخیص داده شد. نتایج خوشه‌بندی رده‌های اصلی نیز نشان داد که فناوری RFID با 36 حوزه موضوعی مرتبط است و محور اساسی این حوزه‌ها «ارتباطات راه دور» و «ارتباطات الکتریکی» است.
تحلیل شبکه‌های اجتماعی نیز نشان داد که رده «ارتباطات الکتریکی» بیشترین نقش واسطه‌ای در انتقال RFID به رده‌های دیگر را داشته است؛ ضمن اینکه با بسیاری از حوزه‌های مرتبط پزشکی و فنی نیز ارتباط نزدیک دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of Technology: an Analysis on Subject Classes of Patents for Recognition of RFID Technology

نویسندگان [English]

  • Ali Mansouri 1
  • Mohammad Tavakolizade Ravari 2
  • Fatemeh Makizadeh 2
  • Ziba Tusi 2
1
2
چکیده [English]

The aim of the current research is the analysis of patent classes to recognize the subject areas of RFID technology. The research is a descriptive one and uses the clustering and the social network analysis techniques for data analysis. The research population consisted of 35, 627 patents that the term “RFID” or “Radio Frequency Identification” occurred in their abstracts or titles. Data analysis was performed through softwares like Excel, SPSS, NetDraw, and RavarMatrix. The findings showed that the growth of patents in the intended technology followed an exponential regression. The important subclasses were determined by two factors: number of years and frequency of use. It resulted in 803 important subclasses. The result of clustering for main classes also revealed that the RFID technology was associated with 31 subject areas. The axes or runts of these areas were Telecommunication and Electrical Communication. Social Network Analysis confirmed that the “Electrical Communication” have-had the most significant role for bridging other classes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patents
  • Co-Occurrence Analysis
  • Social Network Analysis
  • Clustering
  • RFID