بررسی نقش و تأثیر به‌کارگیری ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات بر ارزیابی عملکرد سازمان‌های خدماتی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ تهران، ایران؛

2 گروه مهندسی صنایع؛ مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی اوج؛ قزوین، ایران؛

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع؛ گروه مهندسی صنایع؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛ تهران، ایران؛

چکیده

امروزه، فناوری اطلاعات به‌عنوان یک علم در سراسر جهان مطرح شده و در بهبود روابط جوامع در زمینه‌های مختلف تأثیرگذار است؛ به‌طوری که سازمان‌ها این علم را به‌علت پیچیده و رقابتی‌شدن فضای کسب‌وکار برای بهبود فرایندهای سازمانی و کسب مزیت رقابتی به‌کار می‌گیرند. از این رو، و به‌علت اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی مؤلفه‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های خدماتی پرداخته شده است. برای این کار، پرسشنامه‌ای شامل شش بُعد فناوری ارتباطات و اطلاعات طراحی شده و در نمونه آماری ۵۰ نفری متشکل از مدیران شرکت‌های خدماتی توزیع گردید. روایی پرسشنامه‌ با استفاده از روش «لاوشه» و بر اساس نظر خبرگان مورد ارزیابی قرار گرفت و فرضیات پژوهش با استفاده از نرم‌افزار «اس‌پی‌اس‌اس» تحلیل شد. با توجه به آزمون نرمالیته انجام‌شده روشن شد که نظرات نمونه آماری نرمال نیست و از روش آزمون ناپارامتریک ضریب «اسپیرمن» برای بررسی همبستگی مؤلفه‏های فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده شد. سرانجام، نتایج تحقیق نشان داد که بین خدمات وب، پردازش ابری اطلاعات، هوش مصنوعی، فناوری ارتباطات تلفن همراه، اطلاعات کسب‌وکار هوشمند، و فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدیریت منابع انسانی سازمان‌های خدماتی همبستگی وجود دارد. بنابراین، توسعه و بسط برنامه‏های تلفن همراه و وب که اخیراً مطرح گردیده، مدل جدیدی از هوشمندی را به سازمان‌ها عرضه می‏دارد. مدل جدید، پتانسل بالقوه‏ای برای ارتقای کسب‌وکار است تا سازمان را به یک سود بزرگ برساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role and Impact of Using ICT Tools on Evaluating of the Performance of Service Organizations

نویسندگان [English]

 • Sahar Mohammadi 1
 • Mohammad Taghipour 2
 • Maryam Mahboobi 3
1
2
3
چکیده [English]

Today, information technology as a science, affects almost all components of societies, so that it is used by organizations to improve organizational processes and gain a competitive advantage due to the complexity and competitiveness of the business environment. Due to the importance of this issue in this study, the components of information and communication technology in evaluating of the performance of human resource management in service companies have been studied. For this purpose, a questionnaire including six dimensions of communication and information technology was designed and distributed among a statistical sample of 50 managers of service companies. The validity of the questionnaire was evaluated using Lavache validity method and based on the opinion of experts, and finally the research hypotheses were analyzed using SPSS software. According to the normality test, it was shown that the views of the statistical sample were not normal and the non-parametric Spearman coefficient test method examined the correlation of ICT components. Finally, the results showed that correlation exists between web services, cloud information processing, artificial intelligence, mobile communication technology, smart business information, and ICT of human resource management of service organizations, so the development of mobile and web applications, which has recently been introduced, offers a new model of intelligence to the organization and there is potential for business improvement in bringing a great benefit to the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information and communication technology
 • Human Resource Management Performance Evaluation
 • Service Companies
 1. ادهمی، وحید، و محمد خدامرادی. ۱۳۹۶. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و سازمان. دومین کنفرانس سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری. اهواز. دانشگاه شهید چمران، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان.
 2. ادهمی، وحید، و محمد خدامرادی. ۱۳۹۶. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیریت منابع انسانی و سازمان. دومین کنفرانس سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری. اهواز. دانشگاه شهید چمران، سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان.
 3. امام‌قلی‌زاده. سعید، فرهاد فلاحپور، و کوشان رنجبر کوچکسرایی. ۱۳۹۷. بررسی اثر میانجی رضایت شغلی بر رابطه بین حمایت سازمانی و وفاداری سازمانی در شعبات بانک ملت ساری. پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری. تهران. انجمن مدیریت ایران.
 4. امام‌قلی‌زاده. سعید، فرهاد فلاحپور، و کوشان رنجبر کوچکسرایی. ۱۳۹۷. بررسی اثر میانجی رضایت شغلی بر رابطه بین حمایت سازمانی و وفاداری سازمانی در شعبات بانک ملت ساری. پنجمین کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری. تهران. انجمن مدیریت ایران.
 5. پاکراد، معصومه، و سید صمد حسینی. ۱۳۹۷. تأثیر گردش شغلی و بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی. کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404. مشهد. مؤسسه تعاونی دانش‌بنیان کمرآوش.
 6. پاکراد، معصومه، و سید صمد حسینی. ۱۳۹۷. تأثیر گردش شغلی و بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی. کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری، بانکداری و اقتصاد در افق ایران 1404. مشهد. مؤسسه تعاونی دانش‌بنیان کمرآوش.
 7. تقوایی یزدی، مریم. 1397. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانشجویان. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 9 (2): 45-60.
 8. تقوایی یزدی، مریم. 1397. تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر خودکارآمدی و سازگاری اجتماعی دانشجویان. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 9 (2): 45-60.
 9. تقیپور، محمد، کامبیز صفاری، و مریم محبوبی. ۱۳۹۵. بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی (مطالعه موردی: شرکت سایپا). کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت. تهران. دبیرخانه دایمی کنفرانس.
 10. تقیپور، محمد، کامبیز صفاری، و مریم محبوبی. ۱۳۹۵. بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی (مطالعه موردی: شرکت سایپا). کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت. تهران. دبیرخانه دایمی کنفرانس.
 11. تقی‌پور، محمد، محبوبه محمدی، مریم محبوبی، و نرگس گایینی. ۱۳۹۷. بررسی رضایت شغلی و تأثیر آن بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه موردی: کارخانه نساجی بروجرد). پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی. بابلسر. دانشگاه بوعلی سینا همدان. شرکت پژوهشی طرود شمال. دانشگاه سیستان و بلوچستان. دانشگاه پیام نور مرکز یزد. شبکه پژوهشگران ایرانی.
 12. تقی‌پور، محمد، محبوبه محمدی، مریم محبوبی، و نرگس گایینی. ۱۳۹۷. بررسی رضایت شغلی و تأثیر آن بر بهره‌وری کارکنان (مطالعه موردی: کارخانه نساجی بروجرد). پنجمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی. بابلسر. دانشگاه بوعلی سینا همدان. شرکت پژوهشی طرود شمال. دانشگاه سیستان و بلوچستان. دانشگاه پیام نور مرکز یزد. شبکه پژوهشگران ایرانی.
 13. تقی‌پور محمد، مریم محبوبی، و حمید قراگوزلو. 1395. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر موانع به‌اشتراک‌گذاری دانش در فرایند مدیریت دانش (به انضمام مطالعه موردی). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۱ (۴): ۱۰۴۹-۱۰۷۴.
 14. تقی‌پور محمد، مریم محبوبی، و حمید قراگوزلو. 1395. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر موانع به‌اشتراک‌گذاری دانش در فرایند مدیریت دانش (به انضمام مطالعه موردی). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ۳۱ (۴): ۱۰۴۹-۱۰۷۴.
 15. تقی‌پور، محمد، مریم محبوبی، اقدس هاشمی گلتپه، و رضا مهدی‌جو. ۱۳۹۴. تبیین جایگاه فناوری اطلاعات در افزایش بهره‌وری سازمانی (به انضمام مطالعه موردی). کنفرانس بین‌المللی علوم مهندسی. اسپانیا.
 16. تقی‌پور، محمد، مریم محبوبی، اقدس هاشمی گلتپه، و رضا مهدی‌جو. ۱۳۹۴. تبیین جایگاه فناوری اطلاعات در افزایش بهره‌وری سازمانی (به انضمام مطالعه موردی). کنفرانس بین‌المللی علوم مهندسی. اسپانیا.
 17. حسین‌پور، داود، راضیه اشجعی دلچه، و فروزان صفری اوجقاز. ۱۳۹۶. تأثیر کارکردهای فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی بر عملکرد منابع انسانی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران. کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی. تهران. دبیرخانه دایمی کنفرانس. دانشگاه تهران.
 18. حسین‌پور، داود، راضیه اشجعی دلچه، و فروزان صفری اوجقاز. ۱۳۹۶. تأثیر کارکردهای فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی بر عملکرد منابع انسانی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران. کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی. تهران. دبیرخانه دایمی کنفرانس. دانشگاه تهران.
 19. خاوری، سیدعبداله، حمیدرضا آراسته، و پریوش جعفری. 1397. تأثیر فناوری اطلاعات بر قابلیت‌های چابکی دانشگاهی؛ مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی (1 (پیاپی 33)): 5-21.
 20. خاوری، سیدعبداله، حمیدرضا آراسته، و پریوش جعفری. 1397. تأثیر فناوری اطلاعات بر قابلیت‌های چابکی دانشگاهی؛ مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی مازندران. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی (1 (پیاپی 33)): 5-21.
 21. خراسانی کیاسری، سید محمود، ندا ابراهیمزاده، محمدرضا جراحی، و یاسر کمری. ۱۳۹۷. اهمیت فعالیت‌های منابع انسانی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: بیمارستان‌های تهران). دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران. کرج. دبیرخانه دائمی همایش.
 22. خراسانی کیاسری، سید محمود، ندا ابراهیمزاده، محمدرضا جراحی، و یاسر کمری. ۱۳۹۷. اهمیت فعالیت‌های منابع انسانی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: بیمارستان‌های تهران). دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران. کرج. دبیرخانه دائمی همایش.
 23. دلاوری وحید، شعبان الهی، علیرضا حسن‌زاده، محمدکاظم اکبری فتیدهی. 1398. مرور نظام‌مند پژوهش‌های رایانش ابری با استفاده از روش استنتاج مضمون. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 34 (3): 1265-1298.
 24. دلاوری وحید، شعبان الهی، علیرضا حسن‌زاده، محمدکاظم اکبری فتیدهی. 1398. مرور نظام‌مند پژوهش‌های رایانش ابری با استفاده از روش استنتاج مضمون. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 34 (3): 1265-1298.
 25. سید طاهرالدینی مینو، محمدعلی حسینی، نادرقلی قورچیان، و امیرحسین داودی. 1399. عوامل مؤثر بر توسعه شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات اعضای هیئت علمی؛ یک مطالعه کیفی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 35 (4): 1013-1038.
 26. سید طاهرالدینی مینو، محمدعلی حسینی، نادرقلی قورچیان، و امیرحسین داودی. 1399. عوامل مؤثر بر توسعه شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات اعضای هیئت علمی؛ یک مطالعه کیفی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 35 (4): 1013-1038.
 27. شکاری، غلام‌عباس، محمدرضا ذبیحی، و اکبر نجاتی. ۱۳۹۷. آسیب‌شناسی نظام نگهداشت منابع انسانی شرکت گاز خراسان رضوی. اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست‌محیطی و مدیریتی. مشهد. مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر.
 28. شکاری، غلام‌عباس، محمدرضا ذبیحی، و اکبر نجاتی. ۱۳۹۷. آسیب‌شناسی نظام نگهداشت منابع انسانی شرکت گاز خراسان رضوی. اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم زیست‌محیطی و مدیریتی. مشهد. مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر.
 29. طبرسا، غلامعلی، و محمد الفت. ۱۳۹۶. مدیریت منابع انسانی الکترونیک اجتماعی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت منابع انسانی. کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی. تهران. دبیرخانه دایمی کنفرانس. دانشگاه تهران.
 30. طبرسا، غلامعلی، و محمد الفت. ۱۳۹۶. مدیریت منابع انسانی الکترونیک اجتماعی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت منابع انسانی. کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی. تهران. دبیرخانه دایمی کنفرانس. دانشگاه تهران.
 31. عارفی، مهدیه، محمدرضا ذبیحی، و حمید رضاییفر. ۱۳۹۶. بررسی رابطه بین هوش سازمانی و توسعه منابع انسانی با توجه به نقش تعدیلگری فناوری اطلاعات (مطالعه‌ای بر شعب بانک سرمایه، شهر مشهد). کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی. تهران. دبیرخانه دایمی کنفرانس دانشگاه تهران.
 32. عارفی، مهدیه، محمدرضا ذبیحی، و حمید رضاییفر. ۱۳۹۶. بررسی رابطه بین هوش سازمانی و توسعه منابع انسانی با توجه به نقش تعدیلگری فناوری اطلاعات (مطالعه‌ای بر شعب بانک سرمایه، شهر مشهد). کنفرانس سالانه پارادایم‌های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی. تهران. دبیرخانه دایمی کنفرانس دانشگاه تهران.
 33. علیپور امید، شیما مرادی، و سعید غفاری. 1398. فراتحلیل پژوهش‌های بین‌المللی مرتبط با داده هوشمند. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 34 (3): 1077-1102.
 34. علیپور امید، شیما مرادی، و سعید غفاری. 1398. فراتحلیل پژوهش‌های بین‌المللی مرتبط با داده هوشمند. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 34 (3): 1077-1102.
 35. فراحی محمدمهدی، و مونا کاردانی ملکی‌نژاد. 1399. معماری سازمانی و رایانش ابری: ارائه یک چارچوب معماری مدیریت منابع انسانی مبتنی بر ابر با تاکید بر نقش بازیگران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 36 (1): 181-210.
 36. فراحی محمدمهدی، و مونا کاردانی ملکی‌نژاد. 1399. معماری سازمانی و رایانش ابری: ارائه یک چارچوب معماری مدیریت منابع انسانی مبتنی بر ابر با تاکید بر نقش بازیگران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 36 (1): 181-210.
 37. قراگوزلو، حمید، و مریم محبوبی. ۱۳۹۴. ارزیابی ضرورت توجه کاربران به مقوله امنیت در کاربرد فناوری اطلاعات (به انضمام مطالعه موردی). کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات. تربت حیدریه. شرکت مخابرات خراسان رضوی.
 38. قراگوزلو، حمید، و مریم محبوبی. ۱۳۹۴. ارزیابی ضرورت توجه کاربران به مقوله امنیت در کاربرد فناوری اطلاعات (به انضمام مطالعه موردی). کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات. تربت حیدریه. شرکت مخابرات خراسان رضوی.
 39. محبوبی، مریم، محمد تقی‌پور، سید جعفر یعقوبی، و آرش نیکویی‌فر. ۱۳۹۴. بررسی به‌کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت دانش دبیرستان‌های دولتی استان البرز. هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش. تهران. مؤسسه اطلاع‌رسانی نفت، گاز، و پتروشیمی.
 40. محبوبی، مریم، محمد تقی‌پور، سید جعفر یعقوبی، و آرش نیکویی‌فر. ۱۳۹۴. بررسی به‌کارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت دانش دبیرستان‌های دولتی استان البرز. هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش. تهران. مؤسسه اطلاع‌رسانی نفت، گاز، و پتروشیمی.
 41. وهاب‌زاده، شادان، و بهنوش‌سادات دستخط گشتی. ۱۳۹۷. بررسی تأثیر رضایت شغلی کارکنان در تعهد سازمانی (بررسی کارکنان بخش خصوصی). نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت. نطنز. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز.
 42. وهاب‌زاده، شادان، و بهنوش‌سادات دستخط گشتی. ۱۳۹۷. بررسی تأثیر رضایت شغلی کارکنان در تعهد سازمانی (بررسی کارکنان بخش خصوصی). نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت. نطنز. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز.
 43. Abbasi, S. A., N. Tabatabaei, & Hasan Labbaf. 2016. Identify Future Changes of ICT in Human Resources Management: a Delphi Study. International Academic Institute for Science and Technology. International Academic Journal of Organizational Behavior and Human Resource Management 3 (1): 36-44.
 44. Abbasi, S. A., N. Tabatabaei, & Hasan Labbaf. 2016. Identify Future Changes of ICT in Human Resources Management: a Delphi Study. International Academic Institute for Science and Technology. International Academic Journal of Organizational Behavior and Human Resource Management 3 (1): 36-44.
 45. Azarian, R., & M. Taghipour. 2020. The Impact of Implementing Inclusive Quality Management on Organizational Trust (Case Study: Education). Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS) 6 (7): 3376-3383.
 46. Azarian, R., & M. Taghipour. 2020. The Impact of Implementing Inclusive Quality Management on Organizational Trust (Case Study: Education). Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS) 6 (7): 3376-3383.
 47. Azarian, R., R. Tizfahm, A. Habibi Machiyani, & M. Taghipour. 2020. The Impact of Implementing Total Quality Management on Job Satisfaction. International Technology and Science Publications (ITS) 3 (5): 1-15.
 48. Azarian, R., R. Tizfahm, A. Habibi Machiyani, & M. Taghipour. 2020. The Impact of Implementing Total Quality Management on Job Satisfaction. International Technology and Science Publications (ITS) 3 (5): 1-15.
 49. Azma, F., & M. A. Mostafapour. 2012. Business intelligence as a key strategy for development organizations. Procedia Technology 1: 102-106. [DOI:10.1016/j.protcy.2012.02.020]
 50. Azma, F., & M. A. Mostafapour. 2012. Business intelligence as a key strategy for development organizations. Procedia Technology 1: 102-106. [DOI:10.1016/j.protcy.2012.02.020]
 51. Bulama, Y., & R. Damasevicius. 2017. Cloud-Based Security Driven Human Resource Management System. In Second International Conference on The Applications Of Digital Information And Web Technologies (pp. 96-106). London Metropolean School, UK.
 52. Bulama, Y., & R. Damasevicius. 2017. Cloud-Based Security Driven Human Resource Management System. In Second International Conference on The Applications Of Digital Information And Web Technologies (pp. 96-106). London Metropolean School, UK.
 53. Drucker, Peter F. 2016. The Ecological Vision: Reflections on the Human condition. Originally published in 1992; book; p. 425. Oxfordshire, England: Routledge publisher. [DOI:10.4324/9781351294560-37]
 54. Drucker, Peter F. 2016. The Ecological Vision: Reflections on the Human condition. Originally published in 1992; book; p. 425. Oxfordshire, England: Routledge publisher. [DOI:10.4324/9781351294560-37]
 55. Galanaki, E., A. Lazazzara, & E. Parry. 2019. A Cross-National Analysis of E-HRM Configurations: Integrating the Information Technology and HRM Perspectives. In Organizing for Digital Innovation (pp. 261-276). Cranet Project.Germany: Springer. [DOI:10.1007/978-3-319-90500-6_20]
 56. Galanaki, E., A. Lazazzara, & E. Parry. 2019. A Cross-National Analysis of E-HRM Configurations: Integrating the Information Technology and HRM Perspectives. In Organizing for Digital Innovation (pp. 261-276). Cranet Project.Germany: Springer. [DOI:10.1007/978-3-319-90500-6_20]
 57. Gharagozlou, Hamid, Maryam Mahboobi. 2015. Assessment of need for attention to the issue of security in usage of Information Technology (Including Case study); International Academic Institute for Science and Technology. International Academic Journal of Science and Engineering 2 (12): 31-45.
 58. Gharagozlou, Hamid, Maryam Mahboobi. 2015. Assessment of need for attention to the issue of security in usage of Information Technology (Including Case study); International Academic Institute for Science and Technology. International Academic Journal of Science and Engineering 2 (12): 31-45.
 59. Kao, C., & S. N. Hwang. 2010. Efficiency measurement for network systems: IT impact on firm performance. Decision Support Systems 48 (3): 437-446. [DOI:10.1016/j.dss.2009.06.002]
 60. Kao, C., & S. N. Hwang. 2010. Efficiency measurement for network systems: IT impact on firm performance. Decision Support Systems 48 (3): 437-446. [DOI:10.1016/j.dss.2009.06.002]
 61. Kapoor, B. 2010. Business intelligence and its use for human resource management. The Journal of International Management Studies 6 (2): 21.
 62. Kapoor, B. 2010. Business intelligence and its use for human resource management. The Journal of International Management Studies 6 (2): 21.
 63. Marler, J. H., & S. L. Fisher. 2013. An evidence-based review of e-HRM and strategic human resource management. Human Resource Management Review 23 (1): 18-36. [DOI:10.1016/j.hrmr.2012.06.002]
 64. Marler, J. H., & S. L. Fisher. 2013. An evidence-based review of e-HRM and strategic human resource management. Human Resource Management Review 23 (1): 18-36. [DOI:10.1016/j.hrmr.2012.06.002]
 65. Moomal, A., & M. Masrom. 2015. ICT Development and Its Impact on e-Business and HRM Strategies in the Organizations of Pakistan. Journal of Advanced Management Science 3 (4): 344-349. [DOI:10.12720/joams.3.4.344-349]
 66. Moomal, A., & M. Masrom. 2015. ICT Development and Its Impact on e-Business and HRM Strategies in the Organizations of Pakistan. Journal of Advanced Management Science 3 (4): 344-349. [DOI:10.12720/joams.3.4.344-349]
 67. Parry, E., & S. Tyson. 2011. Desired goals and actual outcomes of e•HRM. Human Resource Management Journal 21 (3): 335-354. [DOI:10.1111/j.1748-8583.2010.00149.x]
 68. Parry, E., & S. Tyson. 2011. Desired goals and actual outcomes of e•HRM. Human Resource Management Journal 21 (3): 335-354. [DOI:10.1111/j.1748-8583.2010.00149.x]
 69. Rohrbeck, R., & H. G. Gemünden. 2011. Corporate foresight: Its three roles in enhancing the innovation capacity of a firm. Technological Forecasting and Social Change 78 (2): 231-243. [DOI:10.1016/j.techfore.2010.06.019]
 70. Rohrbeck, R., & H. G. Gemünden. 2011. Corporate foresight: Its three roles in enhancing the innovation capacity of a firm. Technological Forecasting and Social Change 78 (2): 231-243. [DOI:10.1016/j.techfore.2010.06.019]
 71. Sareen, D. 2018. Relationship between strategic human resource management and job satisfaction. International Journal of Current Research in Life Sciences 7 (03): 1229-1233.
 72. Sareen, D. 2018. Relationship between strategic human resource management and job satisfaction. International Journal of Current Research in Life Sciences 7 (03): 1229-1233.
 73. Swaroop, K. R. 2012. E-HRM and how it will reduce the cost in organisation. Journal of Marketing & Management Review 1 (4): 133-139.
 74. Swaroop, K. R. 2012. E-HRM and how it will reduce the cost in organisation. Journal of Marketing & Management Review 1 (4): 133-139.
 75. Taghipour, Mohammad, & Reza Azarian. 2020. The Impact of Extensive Quality Management on Human Relations (Case Study: Education). International Journal of Current Science and Engineering (IJCSE) 2 (7): 341-347.
 76. Taghipour, Mohammad, & Reza Azarian. 2020. The Impact of Extensive Quality Management on Human Relations (Case Study: Education). International Journal of Current Science and Engineering (IJCSE) 2 (7): 341-347.
 77. Taghipour, Mohammad, Peyman Barzegar, Maryam Mahboobi, & Sahar Mohammadi. 2020a. Investigating the Relationship between Competitive Strategies and Corporates Performance - Case Study: Parsian Banks of Tehran. International Technology and Science Press 3 (4): 13-28.
 78. Taghipour, Mohammad, Peyman Barzegar, Maryam Mahboobi, & Sahar Mohammadi. 2020a. Investigating the Relationship between Competitive Strategies and Corporates Performance - Case Study: Parsian Banks of Tehran. International Technology and Science Press 3 (4): 13-28.
 79. Taghipour, Mohammad, Ebrahim Soofi Mowloodi, Maryam Mahboobi & Jalal Abdi. 2020b. Application of Cloud Computing in System Management in Order to Control the Process. International Technology and Science Press 3 (3): 35-55.
 80. Taghipour, Mohammad, Ebrahim Soofi Mowloodi, Maryam Mahboobi & Jalal Abdi. 2020b. Application of Cloud Computing in System Management in Order to Control the Process. International Technology and Science Press 3 (3): 35-55.
 81. Wikhamn, W. 2019. Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction. International Journal of Hospitality Management 76: 102-110. [DOI:10.1016/j.ijhm.2018.04.009]
 82. Wikhamn, W. 2019. Innovation, sustainable HRM and customer satisfaction. International Journal of Hospitality Management 76: 102-110. [DOI:10.1016/j.ijhm.2018.04.009]