کلیدواژه‌ها = یادگیری الکترونیکی
بررسی تأثیرات رایانش ابری بر یادگیری الکترونیکی

دوره 33، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 1253-1270

10.35050/JIPM010.2018.050

سعید روحانی؛ پریا قلی زاده


شناسایی عامل‌های زیربنایی در اثربخشی نظام‌های یادگیری الکترونیکی

دوره 27، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 385-411

فریدون یزدانی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ بهمن زندی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع


امکان سنجی برگزاری یادگیری الکترونیکی در شرکت گاز استان یزد

دوره 26، شماره 3، تیر 1390، صفحه 547-569

هادی مصدق؛ سیدکمال خرازی؛ عباس بازرگان


طرّاحی چارچوب معماری اطّلاعاتی برای تحقّق دانشگاه مجازی در ایران

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 413-440

سعید دولّی؛ غلامعلی منتظر


شناسایی و تحلیل چالش ها و راه کارهای امنیتی در یادگیری الکترونیکی

دوره 26، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 441-464

ابوذر عرب سرخی؛ امیرمنصور یادگاری